Test av 8 Tandkrämer: ”Några nöter på tänderna!”

3 min


Vissa tandkrämssorter nöter hårdare på tandemaljen än andra, visar detta test av åtta olika tandkrämer. Den billigaste krämen rengör tänderna lika bra som en dyr.

Som konsument kan man lätt konstatera att det vimlar av olika tandkrämssorter på marknaden och att priserna varierar kraftigt. Mellan den billigaste och den dyraste kan det skilja flera hundra procent. Men ju dyrare innebär inte alltid desto bättre. En billig tandkräm kan inte bara rengöra och tillföra fluor till tandemaljen bättre än en dyr – den kan också nöta mindre på tandemaljen.

För att undersöka i vilken mån tandkrämerna gav upphov till repor eller nötningsmärken användes – liksom till de två övriga testmomenten – provkroppar av syntetisk hydroxyapatit. Det utgör huvudbeståndsdelen i tandemalj och valdes för att efterlikna just denna med avseende på hårdhet och kemisk sammansättning.

Efter tio minuters borstning kunde dessbättre inga regelrätta repor observeras på provkropparna i det mikroskop som användes såväl före som efter respektive provning. Men däremot syntes nötningsmärken. Och Apotekets Tandkräm och Bamses barntandkräm (Sensodyne) var de två sorter som nötte mest på tandemaljen.

”Nötningsmärken finns i stor mängd över hela de borstade ytorna”, konstaterar Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, i sin resultatrapport.

Bamses barntandkräm och Apotekets Tandkräm är dessutom de två tandkrämssorter som rengjorde provkropparna sämst. Bästa rengöringsresultat gav Stomatol och Clinomyn. Till detta testmoment applicerades provkropparna med två olika slags beläggningar – dels konstgjord plack (ägg, potatismjöl, socker), dels streckade färglinjer (overheadpenna). Som redskap användes en elektrisk tandborste.

Fluor, som motverkar karies, är det viktigaste ämnet i tandkräm. Därför undersökte SP också hur mycket fluor som blir kvar på emaljen efter borstning med de olika tandkrämerna.

Bäst förmåga att binda fluor hade Acta Original och Colgate 2 in 1 Fresh Mint. Sämsta förmågan hade Clinomyn, Pepsodent Micro-granule Inter-act och Bamses barntandkräm.

Test av Tandkräm

Stomatol
Pris 12:90 kr (Ica)
Mängd 75 ml
Fluorhalt 0,10%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 1
– Repning** 1
– Fluortillförsel*** 2 (0,13)
Blåvitt Barntandkräm Bubblegum
Pris 15:50 kr (Konsum)
Mängd 75 ml
Fluorhalt 0,11%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 2
– Repning** 2
– Fluortillförsel*** 1 (0,21)
Apotekets Tandkräm
Pris 16:50 kr (Apoteket)
Mängd 100 ml
Fluorhalt 0,145%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 3
– Repning** 3
– Fluortillförsel*** 2 (0,15)
Pepsodent Micro-granule Inter-act
Pris 18:90 kr (Konsum)
Mängd 75 ml
Fluorhalt 0,145%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 2
– Repning** 2
– Fluortillförsel*** 3 (0,09)
Bamses Barntandkräm (Sensodyne)
Pris 19:90 kr (Ica)
Mängd 50 ml
Fluorhalt 0,10%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 3
– Repning** 3
– Fluortillförsel*** 3 (0,08)
Acta Original
Pris 23:90 kr (Ica)
Mängd 75 ml
Fluorhalt 0,145%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 2
– Repning** 1
– Fluortillförsel*** 1 (0,25)
Colgate 2 in 1 Fresh Mint
Pris 29:90 kr (Konsum)
Mängd 100 ml
Fluorhalt 0,15%
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 2
– Repning** 1
– Fluortillförsel*** 1 (0,31)
Clinomyn
Pris 31:50 kr (Apoteket)
Mängd 75 ml
Fluorhalt Ej angivet
Resultat/ Betyg
– Rengöring* 1
– Repning** 1
– Fluortillförsel*** 3 (0,09)

 

Fakta/ Så utfördes testet

• Åtta olika tandkrämssorter i olika prisklass inköptes för testet, därav två krämer avsedda för barn.

• Till provningarna användes provkroppar av hydroxyapatit, vilket är huvudbeståndsdelen i tandemalj. Detta för att efterlikna tandemalj.

• Tandkrämerna provades med avseende på rengöringsförmåga, repning samt tillförsel av fluor till tandemalj.

• Rengöringsförmåga: För att jämföra tandkrämernas förmåga att avlägsna beläggningar från provkropparnas yta användes dels konstgjord plack, dels en bläckpenna.

• Repning: För att undersöka i vilken mån tandkrämerna gav upphov till repor eller nötning användes provkroppar som inte tillförts beläggning innan. Provkropparna borstades i 2×5 minuter.

• Fluortillförsel: Detta test genomfördes för att kunna jämföra tandkrämernas förmåga att tillföra fluor till tandemaljen.

Provningarna är strikt jämförande och deras resultat har betygsatts i skalan 1,2,3. 1 är bäst.

Observera dock att tandkräm avsedd för barn generellt har lägre fluorhalt än ”vanlig” tandkräm.

• Rengöring
1= God polerande och lösande effekt.
2= Polerande och lösande effekt.
3= Nötningsmärken finns i stor mängd över hela den borstade ytan.

• • Repning
1= Knappt några synliga nötningsmärken.
2= Nötningsmärken finns men i måttlig mängd.
3= Nötningsmärken finns i stor mängd över hela den borstade ytan.

• • • Fluortillförsel – Ökning av relativa fluorhalten.

1= >0,20
2= 0,10-0,19
3= 0-0,09

(Vanliga söktermer: https://reportr se/test-av-tandkram-tandkram-noter-pa-tanderna/, test ica fluor mint tandkräm)