Spinning-övningen alla borde köra (+Räkna om RPM till km/h)

2 min


Spinning är ett aerobiskt program utvecklat av Jonathan Goldberg som använder sig av intervallträning. Träningstypen varierar mellan högintensiva övningar med viloperioder. Spinningprogrammet använder fem kärnrörelser: sittande platt, sittande klättring, stående platt, stående klättring och hopp. Särskilt hopp använder en kombination av sittande och stående positioner för att öka styrka och balans.

spinning hopp hastighet RPM km/h

Guide

Steg 1

Gör den sittande platta kärnrörelsen. Sitt platt på den stationära cykeln och placera händerna i handposition ett (i mitten av handtagen) eller handposition två (innanför uppåtkurvan på handtagen). Cykla med en takt om 80 – 100 RPM.

Steg 2

Gör den stående platta kärnrörelsen. Stå platt på den stationära cykeln och ha händerna i handposition två, vilket är innanför uppåtkurvan på handtagen. Fortsätt cykla i en takt om 80 – 100 RPM.

Steg 3

Växla mellan den sittande platta och den stående platta rörelsen i snabb takt för att utföra hopp. Ha händerna i handposition två och fortsätt cykla i en takt om 80 – 100 RPM.

Hur man räknar ut hastigheten på träningscyklar

Träningscyklar visar oftare RPM (“revolutions per minute”) än din faktiska hastighet. Även om RPM kan vara ett bra sätt att mäta ansträngningen kanske du hellre vill kontrollera din fart. För att göra det behöver du bara konvertera RPM till kilometer per timme (km/h).

Steg 1

Mät diametern på träningscykelns hjul, från en till sida till den andra tvärsöver navet, med ett måttband.

Steg 2

Multiplicera diametern med Pi (3,14) för att få fram omkretsen. Till exempel kommer ett hjul med en diameter på 66 cm ha en omkrets på 207,24 cm.

Steg 3

Multiplicera omkretsen med det RPM du ser på träningscykeln för att få fram motsvarande distans på en minut. Till exempel kommer ett RPM på 90 motsvara 18 651,60 cm om hjulets omkrets är 207,24 cm.

Steg 5

Konvertera centimetrarna till kilometer genom att dela antalet med 100 000 – antalet centimeter på en kilometer. Till exempel motsvarar 400 000 centimeter 4 kilometer på en timme.

Källor