Test: 8 robotdammsugare, robotgräsklippare & rengöringsrobotar

Få hjälp i hemmet, med stil. Kolla in några av de bästa robotdammsugare och andra hjälpredor som vi hittade.

Two cameras, plus ultrasound and infrared technology, help it navigate and thoroughly vacuum without bumping into furniture. The low profile (just over 3/12") can go under cabinets for great edge-to-edge cleaning. It auto-docks and recharges, too. Available late 2011. lg.com.

Hom-Bot

Två kameror, plus ultraljud och infraröd teknik, hjälper den att navigera och grundligt dammsuga utan att stöta i möbler. Den låga profilen (drygt 3/12″) kan gå under skåp för ordentlig kant till kant-rengöring. Det auto-dockar och laddar också. lg.com.

This hybrid electric/solar mower uses less energy than a conventional one. You bury guide wires around the lawn's perimeter, large trees, and other obstacles for precise navigation. It leaves clippings on the lawn as mulch, and will send you a text message if there's a problem. From $3,000. husqvarna.com.

Automower

Denna hybrid el/sol gräsklippare använder mindre energi än en konventionell. Du begraver styrtrådar runt gräsmattans omkrets, stora träd och andra hinder för exakt navigering. Det håller gräsklippandet på gräsmattan som har marktäckning, och kommer att skicka ett textmeddelande om det blir problem. Från $3000. husqvarna.com.

This floor scrubber employs a three-stage process to clean and kill germs. It's compact, too (6 1/2" wide), so it can get into hard-to-reach spaces (like behind the toilet). You do have to sweep first, though. $300. irobot.com.

Scooba 230

Denna golvskur utnyttjar en trestegsprocess för att rengöra och döda bakterier. Den är kompakt också (6 1/2″ bred), så att den kan komma in svåråtkomliga utrymmen (som bakom toaletten). Du behöver sopa först, men. men $300. Irobot.com.

Cleans an inground pool in about three hours, with no tangle of hoses or loud booster pumps (it's a self-contained unit). Brushes scrub everywhere, especially the always-difficult waterline. $1,100. irobot.com.

Verro 500 PowerScrub

Rengör en InGround-pool på cirka tre timmar, utan en härva av slangar eller högljudda tryckstegringspumpar (det är en fristående enhet). Borstar och skrubba allt, särskilt den alltid svåra vattenlinjen. $1100. irobot.com.

Uses is own washable microfiber cloths or disposable brands (like Swiffer) to dry-sweep or wet-mop floors. Great for picking up pet hair- and very quiet, so it won't freak out your cat. $200. mintcleaner.com.

Mint

Använder sina egna tvättbara mikrofiberdukar eller engångsvarumärken (som Swiffer) för att torrsopa eller våt-moppa golv. Perfekt för att plocka upp husdjurshår, och är mycket tyst, så den inte gör din katt galen. $200. mintcleaner.com.

Vacuums, scrubs, and flush-cleans any configuration of pool with its powerful brushes and water jets. An internal filter removes particles down to two microns- more efficient than your pool's own system. $1,200. aquabot.com for dealers.

Turbo T

Dammsugare, skrubb och våt-rengör vilken konfiguration som helst av pooler med sina kraftfulla borstar och vattenstrålar. Ett intern filter tar bort partiklar ned till två microns – effektivare än din pools eget system. $1200. aquabot.com efter återförsäljare.

Tackles an essential- yet messy and dangerous- job with ease. Powers its way along your gutters at 500 rpm to break up leaves (dry or wet) and debris, lifting and tossing it all away. Cleans a 60-foot-long section in 10 minutes. $170. irobot.com.

Looj 155

Tacklar ett grundläggande – plus rörigt och farligt – jobb med lätthet. Tar sig fram längs din rännor med 500 rpm för att bryta upp löv (torra eller våta) och skräp, lyfta och kasta bort allt. Rengör en 60-fot lång sektion på 10 minuter. $170. irobot.com.

The gold standard in automated vacuums. Has both optical and acoustic sensors to seek out and concentrate cleaning power on the dirtiest areas. Includes a built-in HEPA filter. $600. irobot.com.

Roomba 780

Guld-standarden inom robot-dammsugare. Har både optiska och akustiska sensorer för att söka upp och koncentrera rengöringskraft på de smutsigaste områden. Inkluderar ett inbyggt HEPA-filter. $600. irobot.com.

Våra senaste produkttester

Kosttillskott Reportr.se's betyg
BURN En otäckt bra fettförbrännare, överdosera inte! Läs mer
Synerlin Sveriges kanske mest sålda fettförbrännare. Stabil och omtyckt av många atleter. Läs mer
RAW Rampage En PWO (pre-workout) som ger bra tryck under träningen. Lämnar inget åt slumpen. Läs mer
Core BCAA Powder Det bästa BCAA-tillskottet vi provat på Reportr. Goda smaker. Läs mer
Core Whey Protein Mycket prisvärt vassleprotein. Du hittar inget billigare av samma kvalitet. Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

banner