Vetenskapen bakom träning och syrekonsumtion

2 min


Syre är den mest kritiska källan för att den mänskliga kroppen ska kunna fungera. Syre processas genom andningssystemet och blodet, och låter kroppen förvandla bränsle från mat till ATP, en energimodul som produceras flera miljoner gånger om dagen i varje cell i kroppen. Kroppens system som transporterar denna kritiska del till cellandningen är det kardiovaskulära systemet, och tillsammans med andningssystemet möjliggörs syrekonsumtionen under träning och vila. Fysiologin i denna process omfattar hela kroppen.

Adenosine Triphosphate

Adenosine Triphosphate, ATP, är en molekyl som fungerar som en energikälla för cellerna. ATP består av koldioxid och tre fosfater, och produceras i mitokondrier från metabolismen av fett, protein och kolhydrater. När fosfat tas bort från en molekyl av ATP frigörs upp till 7,3 kilokalorier energi per mol och kan användas av cellen. Processen att producera ATP i närvaro av syre som en oxidativ elektronacceptor är känd som aerobisk cellandning. När en molekyl ATP används blir den till adenosindifosfat, som har en fosfat mindre, vilket återanvänds i mitokondrien för att användas av cellen igen, för energi.

Aerobisk andning

Att ha syre närvarande vid cellandning producerar en biprodukt känd som pyruvat, vilket är slutstadiet i glykolys, förvandlingen av ATP till kilokalorier energi. Andningen är aerobisk eftersom syret hjälper konversionen, och är mycket effektiv. Aerobisk andning sker främst när kroppen är i vila och när du tränar lätt. Om du kan kontrollera din andning är det en god chans att du producerar ATP aerobiskt, med hjälp av syre. Den maximala mängden syre som kan transporteras och användas av cellerna är känd som din VO2-max.

Andning utan syre

Förutom aerobisk metabolism finns det en metod för att producera ATP utan syre, nämligen anaerobisk andning. Anaerobisk andning producerar ATP utan att syre behöver närvara, vilket producerar olika biprodukter. Den ATP som produceras använder en mer komplex process, vilket är mycket mindre effektivt än aerobisk andning. Den snabba tillgängligheten energi i ett anaerobiskt tillstånd möjliggörs av lagren ATP i muskelcellerna och andra anaerobiska energikällor som fosfokreatin och glykolys. Dessa system ger dock ATP inte tillräckligt med ny syntes för att matcha det aerobiska systemets effektivitet när det gäller ATP-syntes.

Syreanvändningen i fitness

Beroende på den fitnessnivå du uppnår genom träning varierar mängden ansträngning du orkar med innan du uppnår ditt VO2-max. Om du stärker ditt kardiovaskulära system med regelbunden träning och frekvent, intensiv träning som pressar dig över din aerobiska tröskel kommer du kunna pressa dig själv ännu mer innan du känner dig utmattad. Att stärka ditt kardiovaskulära system medför fördelar även efter träningen, eftersom ditt hjärta och dina lungor inte behöver jobba lika hårt för att pumpa blod genom kroppen och fylla på cellerna. Fitness är ett jättebra sätt att förbättra hälsan hos de fysiologiska system som är involverade i syrekonsumtion hos kroppen.

Källor