Forskningen: Hur man uppskattar styrka i höfter & gluteus

3 min


Styrka uppskattas vanligen för att profilera fysisk fitness och framsteg i rehabilitering. För att utvärdera de grundläggande styrkenivåerna i höfterna, och framför allt gluteus, brukar läkare och annan hälsopersonal använda sig av begränsade isometriska rörelser och en teknik som kallas för manuell muskeltestning, vilket innebär att en specifik muskel testas i taget. Den här sortens test använder externt motstånd för att utvärdera styrkan i en särskild höftrörelse.

Styrkegradering

Olika graderingssystem har utvecklats för styrkegradering, med skalan 0 – 5 från Medical Research Council är det mest standardiserade. I detta system indikerar en nolla att det inte finns någon muskelsammandragning, alltså ingen styrka. En etta indikerar en lätt rörelse, men ingen förmåga att motstå externt tryck. En tvåa indikerar en förmåga att utföra en hel rörelse, utan att gravitation är inblandat. En trea indikerar en förmåga att hålla testpositionen mot gravitation. En fyra innebär förmågan att hålla testpositionen mot ett måttligt motstånd. En femma indikerar förmågan att hålla testpositionen mot ett maximalt motstånd

Uppskatta höftstyrka

Höftstyrka testas vanligtvis genom naturliga rörelser i höftleden. En terapeut testar till exempel personens styrka gällande höftböjning, utsträckning, och många andra rörelser. Under testerna appliceras motstånd gradvis i en position för att ge patienten tid nog att motstå det externa trycket. Baserat på musklernas förmåga att motstå det externa trycket bedöms muskelgruppen som stark eller svag.

Uppskatta Gluteus Maximus

Gluteus maximus är skinkornas stora muskel. Den sträcks ut och roterar höftleden lateralt. För att testa denna muskels styra kan du ligga på magen på ett bord. Böj det högra knät i 90 graders vinkel. Låt en partner stabilisera din högra höft mot bordet genom att trycka nedåt på toppen av den högra skinkan. Låt sedan din partner gradvis applicera tryck nedåt mot baksidan av det högra benets överdel. Försök att stå emot det yttre trycket genom att sträcka ut höften.

Uppskatta Gluteus Medius

Muskeln gluteus medius sitter på höftens yttre sida, men den ligger under den större gluteus maximus. I denna muskler hjälper olika fibrer till med olika funktioner. Alla fibrer rör höften ut mot sidan, medan de främre fibrerna hjälper till att böja höften och rotera den. De bakre fibrerna sträcks ut och roterar höften. För att testa den här muskelns styrka kan du ligga på ett bord på din högra sida. Böj ditt högra ben lätt för stöd och håll det vänstra benet rakt. Höj vänsterbenet och rotera ditt bäcken inåt. Låt din partner applicera tryck nedåt på det nedre benet. Motstå det yttre trycket genom att försöka höja ditt vänstra ben.

Uppskatta Gluteus Minimus

Gluteus minimus ligger under den större gluteus maximus. Den fungerar för att trycka ut höften mot sidan, och roterar och böjer höften. För att testa styrkan i den här muskeln kan du ligga på ett bord på höger sida. Låt tårna peka framåt och höj ditt vänstra ben. Låt din partner applicera tryck nedåt på det nedre benet, medan du försöker stå emot det genom att röra benet mot taket.

På egen hand

Styrkan i en särskild muskel eller ett rörelsemönster uppskattas vanligtvis av en läkare eller annan sjukvårdspersonal, men du kan också testa din höftstyrka på gymmet. För att uppskatta styrkan i gluteus kan du använda en kabelmaskin och utföra en enbent kabelspark. Stå med ansiktet mot maskinen och vira bandet mot din högra vad. Dragkroken bör vara på det nedra hacket, så att kabeln är nära golvet. Ställ in maskinen på 2,5 – 5 kilo. Balansera på ditt vänstra ben, sträck ut det högra bakåt, och böj vid höftbenet. Om rörelsen är svår har du en svag gluteus, och om det är lätt har du en stark gluteus.

Källor