Upphovsrätt

Nedan beskrivs upphovsrättskännedomen för Reportr.se.

Hela innehållet på Reportr.se är skyddad av immaterialrätt, inklusive internationella lagar om upphovsrätt och varumärken. Ägaren av upphovsrätten och / eller varumärkena är vår hemsida och / eller andra tredjepartslicensgivare eller närstående.

Du har inte rätt till någon artikel, bok, e-bok, dokument, bloggpost, programvara, program, tillägg, plugin, konst, grafik, bilder, foton, video, webinar, inspelning eller annat material som ses eller lyssnats på eller från vår webbplats eller via e-post eller genom skyddat innehåll på en medlemssida. Uppläggningen av data på vår webbplats, till exempel en bloggkommentar, ändrar inte detta faktum och ger dig ingen rättighet till datan. Du överlämnar eventuella rättigheter till ditt innehåll när det blir en del av vår webbplats.

DU FÅR INTE ANVÄNDA, KOPIERA, REPRODUCERA, ÅTERPUBLICERA, LADDA UPP, PUBLICERA, SKICKA ELLER DISTRIBUERA, PÅ NÅGOT SÄTT, MATERIALET PÅ VÅR WEBBPLATS, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, BILDER, KOD OCH/ELLER PROGRAMVARA.
Du måste behålla all upphovsrättslig information och andra proprietära meddelanden som finns i originalmaterialet på alla kopior du gör av materialet. Du får inte sälja eller ändra materialet eller reproducera, visa, offentliggöra, distribuera eller på annat sätt använda materialet på något sätt för något offentligt eller kommersiellt ändamål. Användning av betalt material på någon annan webbplats eller i en nätverksdatormiljö för något ändamål är förbjudet. Om du bryter mot någon av villkoren, upphör ditt tillstånd att använda materialet automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har gjort av materialet.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.