Test av Strykbrädor: ”Strykbrädorna avger cancerämne”

4 min


Skumplastklädda strykbrädor avger den cancerklassade isocyanaten TDI, visar vårt test. Och ingen myndighet har kontroll!

Ingen myndighet kollar vilka gifter som kan finnas i ditt hem. Då gjorde vi ett stickprov. Och fann den cancerklassade isocyanaten TDI (toluendiisocyanat) i skumplaststoppningen på helt vanliga strykbrädor.
—Det här är inget ämne som ens ska förekomma i hemmiljö, säger forskaren Johan Hansson, som testat strykbrädorna.

Det är inte första gången som just strykbrädor uppmärksammas. Redan för tre år sedan kom isocyanatlarmet: ”Skumplasten i strykbrädan kan ge dig cancer”. Rubrikerna gick många förbi, men det ledde till att Ikea tog bort sin strykbräda ur sortimentet. Den ledande svenska tillverkaren Röret ersatte snabbt skumplasten i sina strykbrädor med fiberduk. Allmänheten förleddes att tro att allt var lugnt. Det var det inte.

Sedan dess har alltifrån tvättlappar till glansiga jeans skapat isocyanatrubriker. De extremt giftiga isocyanatångorna från brinnande skumplast uppgavs också vara en del av den akuta hälsofaran för människor som vistades kring de störtade tornen i World Trade Center i New York.
—Folk tror nog att i Sverige har någon myndighet alltid koll, men sanningen är att för isocyanaterna i hemmet finns varken gränsvärden eller kontroll.

När man jämför gränsvärden brukar man tala om att hemmiljön kan tolerera en hundradel av industrins värden. Det motiveras med att i bostaden vistas både barn, gamla och personer som kan vara extra känsliga.

Då vi lät mäta emissionen, utsläppet, av det cancerklassade ämnet TDI- toluendiisocyanat från strykbrädornas skumplast uppmättes så mycket som en fjärdedel av industrins lägsta gränsvärden!
Socialstyrelsen är ansvarig för människors inomhusmiljö, men har ingen koll. Inte Kemikalieinspektionen, Konsumentverket eller Arbetsmiljöverket heller. Instanserna är eniga om att det är konsumenterna och tillverkarna som måste ta sitt ansvar.

Isocyanaterna i arbetslivet erkänns som ett problem, men verken menar att mängden kemikalier och gifter vi exponeras för i bostaden är jämförelsevis liten.

Jämförelse haltar. Den väsentliga skillnaden är att inom industrin måste isocyanatarbetarna använda mask, ventilation och skyddsutrustning. För kemikalier i hemmiljö finns varken gränsvärden, skyddsföreskrifter eller myndigheter som tar något ansvar.

Alla sakkunniga är eniga om att de upphettade flyktiga isocyanaterna är de farligaste för människor. Det var den sorten som vi hittade i strykbrädornas skumplast.

Strykbrädor

Märke TC 236 P
Köpt hos El-Giganten
Pris 179 kr (maj-01)
Strykbädd Skumplast , ca 3 mm, avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 39×120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 90 cm/ 4,8 kg
Omdöme Lätt att ställa upp/fälla ihop. Mycket svårt att reglera höjden. Står ganska ostadigt. Ganska bra, fast strykjärnsställ.
Övrigt FARLIG! STRYKBÄDD AVGER ISOCYANAT!
Strykbrädor
Märke Gimi Prestige
Köpt hos Jula
Pris 229 kr (maj –01)
Strykbädd Skumplast, ca 5 mm, avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 38X120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 88 cm/ 4, 5 kg
Omdöme Mycket lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera höjden. Står ganska stadigt. Bra, fast strykjärnsställ.
Övrigt Hylla och sladdhållare.
Strykbrädor
Märke Rörets Exklusive 2000 Silver
Köpt hos Skeidar
Pris 349 kr (maj –01)
Strykbädd Fiberduk, ca 5 mm. avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 38×120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 98 cm/5,5 kg
Omdöme Mycket lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera. Står ganska stadigt. Bra, fast strykjärnsställ.
Övrigt Sladdhållare. Extra band att hålla överdraget på plats.
Strykbrädor
Märke Rörets Exclusive 2000
Köpt hos Coop Forum
Pris 329 kr (maj-01)
Strykbädd Fiberduk, ca 5 mm, avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 38×120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 98 cm /5,5 kg
Omdöme Mycket lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera. Står ganska stadigt. Bra, fast strykjärnsställ.
Övrigt Sladdhållare. Extra band för att hålla överdraget på plats.
Strykbrädor
Märke L´air
Köpt hos Jysk Bäddlager
Pris 248 kr (maj-01)
Strykbädd Fiberduk, ca 5 mm, avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 41×120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 100 cm/6,6 kg
Omdöme Ganska lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera höjden. Står ganska stadigt. Bra, fast strykjärnsställ.
Övrigt
Strykbrädor
Märke Rörets Mistral
Köpt hos Åhléns
Pris Pris: 279 kr (maj –01)
Strykbädd Fiberduk, ca 2 mm, fast bomullsöverdrag
Underrede Spånskiva 40×120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 91 cm/7,2 kg
Omdöme Ganska lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera höjden. Står ganska stadigt. Ganska bra, men trögt inskjutbart strykjärnsställ.
Övrigt Passar bäst till strykjärn utan ånga
Strykbrädor
Märke Hailo Classic
Köpt hos NK
Pris 795 kr (maj –01)
Strykbädd Fiberduk, ca 7 mm, avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 41×120 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 95 cm/ 7,2 kg
Omdöme Mycket lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera. Står ganska stadigt. Bra, fast strykjärnsställ.
Övrigt Tung
Strykbrädor
Märke Brabantia
Köpt hos John Wall
Pris 952 kr (maj-01)
Strykbädd Fiberduk ca 3 mm(överst), skumplast ca 4 mm, (underst) avtagbart bomullsöverdrag
Underrede Sträckmetallskiva 45×135 cm, stålrörsstativ
Högsta arbetshöjd/vikt 100 cm / 7,4 kg
Omdöme Lätt att ställa upp/fälla ihop och reglera. Står stadigt. Lös gummiplatta fungerar som strykjärnsställ.
Övrigt Extra band för att hålla överdraget på plats. Saknar fast strykjärnsställ. Tung.

Fakta / Isocyanater

*Isocyanater är en grupp kemiska ämnen. De används vid tillverkning av polyuretanplast som ingår i skumgummi, färger, lacker, isolering, lim, spackel.

*Isocyanaterna är kraftigt allergiframkallande på andningsvägar, ögon och hud. Vissa av dem, som till exempel toluendiisocyanat (TDI), är klassade som cancerframkallande av Kemikalieinspektionen.

*Isocyanaterna är i regel doftlösa och måste spåras med luftmätning. Från arbetslivet finns en handfull fall där isocyanatexponering erkänts som arbetsskada. Då symptomen är svårtolkade och polyuretanindustrin är utbredd anses mörkertalet vara stort.

*Den som en gång fått en allergisk reaktion blir känsligare för andra ämnen. Besvären kan bli livslånga.
*Det går att spåra isocyanater i blod och urin. De isocyanater som frigörs vid upphettning och brand är ett stort hälsoproblem i arbetsmiljön för industriarbetare och räddningspersonal. För arbete med isocyanater krävs regelbundna läkarkontroller och skyddsutrustning. Det finns också gränsvärden.

*För isocyanaterna i hemmiljön finns varken föreskrivna gränsvärden, skyddsutrustning eller kontrollerande myndighet.
Se upp med stoppningen
Strykbrädor har sällan stoppning av skumplast numera. Efter vårt test är det lätt att förstå varför.

Det är tio år sedan vi testade strykbrädor, eller strykbord som de också kallas. Förutom de modestyrda överdragen är konstruktionen i stort densamma.
Förr var de flesta strykjärnsställen inskjutbara, numera är de fasta och anpassade till ångstrykjärn. Själva strykbäddsstommen är numera av perforerad metall, så kallad sträckmetall. För tio år sedan var hälften av brädorna av spånplatta. Bara en av 2001 års brädor är av spånplatta (svanenmärkt.) Den största förändringen är stoppningen. Fram till för några år sedan hade alla strykbrädor skumplaststoppning. Efter larmrapporter om cancer och astmaframkallande isocyanater är det inte längre vanligt i svensktillverkade strykbrädor. De isocyanathaltiga strykbrädorna i vårt test är importerade.

(Vanliga söktermer: https://reportr se/test-strykbrador-strykbradorna-canceramne/)