Test av element: Bästa prisvärda Elradiatorer

4 min


Stor risk för brännskador och dåligt uppfylld eleffekt. Dessutom var dyrast sämst. Testet av elradiatorer visar på farliga brister.

Resultatet i vårt test visar att samtliga åtta radiatorer blir alldeles för varma, då framför allt yttemperaturen på elementets utsida. För installerade elradiatorer finns riktlinjer som säger att extra skydd ska finnas om yttemperaturen överstiger 90 grader. Detta tjänar lika bra som riktlinje för flyttbara element.

Ytan på fyra av radiatorerna i vårt test överstiger den temperaturen, övriga fyra ligger strax under. Fasett  mäter hela 100 grader. Extra skydd finns inte på något av de testade elementen.

Adax är både dyrast och sämst. Det är det enda elementet utan fläktsystem, vilket man kunde tro skulle dra ner priset. I stället är det tvärtom. Den enda punkt som testpersonalen gav Adax omdömet ”bra” på är hanterbarhet, vilket enkelt förklaras av att det är minst och lättast.

Jämförelsen mellan tillverkarens angivna effekt på element och det uppmätta testresultatet visar också på stora brister. Trots att mätningarna räknar med en felmarginal på 10 W, så uppfyller inget testat element alla angivna effekterna.

Radiatorerna vi testat är alla lätta att bära och förhållandevis små och behändiga. De är också hyfsat billiga och finns på varje byggmarknad eller i större varuhus.

Samtliga element är CE-märkta. Överhettningsskyddet fungerar tillfredsställande på allihop. De har alla steglösa termostater. På inget element finns möjligheten att ändra luftriktning för den utströmmande luften.

Bruksanvisningarna bör uppfylla följande kriterier enligt SP: namn- och telefonuppgifter om tillverkare/återförsäljare, beskrivning av reglagens funktion, säkerhetsanvisningar, figur eller foto av radiatorn med förklaring av ingående detaljer.

Fasett och LW 300D är de enda vars bruksanvisningar får omdömet ”bra”, de övriga ”mindre bra” beroende på att uppgifter saknas eller är svåra att förstå.

Ordet radiator och element används med samma betydelse i testet.

Förklaringar till tabell om elementen:

W = Watt, fysikalisk effekt, kan också betecknas som J/s (Joule per sekund).
L = Längden, på elementet
B = Bredden
H = Höjden

Så utfördes element-testet

• Åtta elvärmeradiatorer köptes in i butik och testades. Följande egenskaper och funktioner testades: uppvärmningstid och temperaturspridning i rummet, yttemperatur, eleffekt, mått, vikt, säkerhet, hanterbarhet.

• Priserna är butikspriser på angivet inköpsställe.

• Uppvärmningstid anger hur lång tid det tar att värma upp ett rum. Högre effekt ger generellt ett snabbare förlopp. Resultatet i testet fungerar som ett värde för att jämföra de olika elementen. I ett verkligt rum beror uppvärmningstiden på rummets storlek, utformning och möblering. Under provning har radiatorernas termostater varit inställda i maxläge.

• Temperaturspridning anger skillnaden mellan temperaturen vid golvet (0,5 m) och upp mot taket (1.7 m). Ju lägre siffra desto bättre.

• Yttemperatur anger högsta uppmätta temperatur på elementets utsida.

• Angiven/uppmätt eleffekt visar hur elementets verkliga effekt stämmer med den av tillverkaren angivna. Här räknar man med en felmarginal på 10 watt.

• Säkerhet sammanfattar elementets funktioner och utformning utifrån ett säkerhetsperspektiv. Storleken på hålen i tilluft- respektive frånluftgallren anges eftersom det är av stor betydelse för risken att tappa eller peta in saker, eller att komma i kontakt med strömförande delar. Ju mindre hål desto bättre.

• Övrigt sammanfattar kommentarer kring övriga testresultat och extrafunktioner.

Home Work CH-3000 Turbo
Pris 299 kr (Coop)
Mått L 69 cmB 20 cm

H 51 cm

Vikt 4,8 kg
Sladdlängd 1,4 m
Uppvärmningstid 68 min
Temperaturspridning 5 grader
Yttemperatur 73 grader
Angiven/Uppmätt effekt 750, 1 250, 2 000/ 740, 1 230, 1 860 W
Fläkt Högt luftflöde
Säkerhet Medelstora hål i tilluftsgallret = ok skydd.
Övrigt Väggfäste ingår. Samtliga strömbrytare har lysdiod som visar om funktionen är på.
Hot Wave HSC-2000
Pris 249 kr (Jula)
Mått L 58 cmB 20 cm

H 42 cm

Vikt 3,4 kg
Sladdlängd 1,7 m
Uppvärmningstid 68 min
Temperaturspridning 9 grader
Yttemperatur 73 grader
Angiven/Uppmätt effekt 750, 1 250, 2 000/ 740, 1 250, 1 860 W
Fläkt Medelhögt luftflöde
Säkerhet Medelstora hål i tilluftsgallret = ok skydd.
Övrigt Termostat med antifrys-läge. Samtliga strömbrytare har lysdiod som visar om funktionen är på.
Adax Comfort VG515T
Pris 599 kr (Elgiganten)
Mått L 51 cmB 16 cm

H 34 cm

Vikt 3,1 kg
Sladdlängd 1,8 m
Uppvärmningstid 118 min
Temperaturspridning 12 grader
Yttemperatur 80 grader
Angiven/Uppmätt effekt 600, 900, 1 500/550, 870, 1 390 W
Fläkt Nej
Säkerhet Stora hål i tilluftsgallret ger dåligt skydd. Strömförande delar ligger oskyddade. Överhettningsskydden ligger mycket nära utblåsgallret. En ljusbåge bildas i strömbrytaren när man slår på och av effektlägena.
Övrigt Mycket lång uppvärmningstid, dåligt uppmätt effekt jämfört med angiven. Farliga strömdelar. 73 grader över aktuell rumstemperatur uppmättes 10 cm över elementet. Dyrast. Strömbrytare saknar indikering.
Fasett
Pris 299 kr (Rusta)
Mått L 59 cmB 20 cm

H 41 cm

Vikt 3,2 kg
Sladdlängd 1,8 m
Uppvärmningstid 83 min
Temperaturspridning 5 grader
Yttemperatur 100 grader
Angiven/Uppmätt effekt 1 000, 2 000 (med och utan fläkt) /900, 1 760 W
Fläkt Knappt märkbart luftflöde
Säkerhet Medelstora hål i tilluftsgallret = ok skydd.
Övrigt Fläkten i radiatorn vispar runt stora mängder varm luft inne i elementet. Det gör att termostaten börjar slå av och till redan innan den inställda temperaturen är uppnådd. Termostat med lampa.
Honeywell Avantgarde
Pris 399 kr (Bauhaus)
Mått L 78 cmB 18 cm

H 49 cm

Vikt 5,2 kg
Sladdlängd 1,7 m
Uppvärmningstid 79 min
Temperaturspridning 10 grader
Yttemperatur 94 grader
Angiven/Uppmätt effekt 1 200, 2 000/ 700, 1 840 W
Fläkt Högt luftflöde
Säkerhet Små hål i tilluftsgallret = mycket bra skydd.
Övrigt Mycket dålig uppmätt effekt jämfört med angiven.
Termostat med antifrys-läge. Termostat med lampa. Väggfäste ingår. 3 års garanti, dock med många reservationer.
Regent Hot Wave Convector 2000
Pris 395 kr (Clas Ohlson)
Mått L 67cmB 20 cm

H 42 cm

Vikt 4,2 kg
Sladdlängd 1,7 m
Uppvärmningstid 68 min
Temperaturspridning 6 grader
Yttemperatur 73 grader
Angiven/Uppmätt effekt 750, 1 250,
2 000
/ 720, 1 170,1 890 W
Fläkt Högt luftflöde
Säkerhet Stora hål i tilluftsgallret ger dåligt skydd.
Övrigt Termostat med antifrys-läge. Samtliga strömbrytare med lysdiod.
LW-300D
Pris 298 kr (Clas Ohlson)
Mått L 58 cmB 14 cm

H 40 cm

Vikt 4,5 kg
Sladdlängd 1,7 m
Uppvärmningstid 110 min
Temperaturspridning 8 grader
Yttemperatur 91 grader
Angiven/Uppmätt effekt 600, 900, 1 500/ 860, 870, 1 410 W
Fläkt Lågt luftflöde
Säkerhet Små spalter i tilluftsgallret. Ger mycket bra skydd. Enligt bruksanvisningen ska termostaten slå ifrån om elementet välter. Det fungerade inte utan elementet fortsatte avge värme både när det låg på fram- eller baksida.
Övrigt Värmespiralen skiljer sig från de andra elementens. Det tar lång tid för den att nå maxtemperatur och det tar lång tid för den att svalna, förmodligen pga av att den är tjockare. Påtagligt stor avvikelse mellan uppmätt och angiven lägsta effekt. Väggfäste ingår. Termostat med lampa.
Turbo Amiga
Pris 349 kr (Jula)
Mått L 60 cmB 17 cm

H 45 cm

Vikt 4,5 kg
Sladdlängd 1,3 m
Uppvärmningstid 72 min
Temperaturspridning 8 grader
Yttemperatur 95 grader
Angiven/Uppmätt effekt 1 000 (med och utan fläkt), 2 000/ 910, 1 780 W
Fläkt Medelhögt luftflöde.
Säkerhet Mycket stora hål i luftsgallren. Tillufthålen är så stora att en vuxen person kan få in ett lillfinger och komma i beröring med den strömförande värmeslingan. Gallret i luftutblåset ger dåligt skydd.
Övrigt Till skillnad från de övriga testade elementen blir en stor del av värmespiralen rödglödgad vid användning. Golvtemperaturen under radiatorn steg till 45 grader, förmodligen pga av strålningen från värmespiralen. Termostat med antifrys-läge. Strömbrytare med färgmarkering.
(Vanliga söktermer: oljefyllda element bäst i test, elradiatorer bäst i test, bäst el element, fasett element, konsumentverket elrment)