10 Bästa Stormköken – Läs detta test innan du köper!

6 min


En sommarsemester till fots eller på cykel innebär kanske matlagning i det fria. Efter dagens etapp slår man sig ner vid den väl utvalda rastplatsen, njuter av vyn och låter maten smaka.

Men för att värma maten måste stormköket först monteras, eventuellt förvärmas och därefter hållas fyr i. Ibland är detta krångligare än man tänkt sig. Vi har låtit Friluftsfrämjandet testa några av marknadens stormkök. En testare på Friluftsfrämjandet konstaterar att bruksanvisningarna för de flesta av köken är på engelska och att de innehåller många facktermer. Texterna kan vara svårfattliga för ovana läsare. Ofta kompletteras dock skriften med skisser som underlättar förståelsen. Ett tips är dock att ”träna” hemma. Lär dig hur köket ska monteras och sättas igång innan resan påbörjas. Han ger följande matnyttiga råd till den som ska köpa stormkök.

Vägledning bland bränslen

Det är mycket viktigt att hantera stormkökens bränslen med stor försiktighet. Följ därför anvisningarna om förvärmning och tändning noga.

Bensin. Det mest brandfarliga stormköksbränslet är bensin. Bilbensin, även den blyfria, är olämpligt till stormkök. På bensinstationer finns s k miljöbensin, avsedd för gräsklippare och annat. Den är okej, men allra bäst är ren bensin av heptantyp och specialbensin som Coleman fuel.

Fotogen. Till kök som går på bensin eller multibränsle fungerar även fotogen. Den har lite lägre effekt än bensin och luktar lite mer, men är en aning mindre brandfarligt.

T-sprit. Det klassiska stormköksbränslet i Sverige är T-sprit. Det är relativt billigt och lättanvänt. Några varningar bör dock utfärdas. Häll aldrig T-sprit i en het bränslebehållare! Explosionsrisken är stor. Tvätta av händerna innan du lagar mat. En droppe T-sprit förstör garanterat smaken på alla maträtter. Semestrar man utomlands kan T-sprit var svår att få tag på. En fördel med T-spritsbrännaren är att den är tyst. Är man ute efter naturens egen tystnad kan de andra brännarnas väsande ljud vara något störande.

Gasol. Det lättaste bränslet att använ da är gasol. Man slipper hantera vätskor som avger lukt och smak. Gasol är dock mycket temperaturkänsligt. Det kan ta upp till dubbla tiden att få vattnet kokande med gas från en kall tub, jämfört med från en varm.

Hantera stormköket rätt

Många brännare för flytande bränsle måste förvärmas innan matlagningen kan påbörjas. Detta kräver lite övning, men är lätt när man blir mer van. Tätningsringen i pumpen kan behöva service innan pumpen tas i bruk. Skruva isär och mjuka upp ringen, som ofta är av läder, med lite olja. Efter en tids användning täpps hålet för bränsletillförsel igen, framför allt om man använder fotogen. Alla kök från MSR har en bra konstruktion med lös nål i munstycket som automatiskt rensar när man skakar köket. Optimus Explorer har en känsligare konstruktion där den inbyggda rensnålen lättare bryts och bränner fast om man är oförsiktig.

Facktermer i tabellen

Luftspjäll. Metallbleck till Optimus stormkök. Gör förbränningen av vissa bränslen mer effektiv.

Multinyckel. Allt-i-ett-handtag till Optimuskök för reglering av låga och isärplockning av brännarens delar.

Reflektor. Skärm av reflekterande material som ökar brännarens effektivitet genom att rikta värmestrålningen åt ”rätt” håll.

O-ring. En tätningsring placerad i kökets skruvreglage. Är ringen av gummi slits den med tiden och måste bytas ut.

Test av Stormkök

OBS! Detta är ett gammalt test! Läs vårt nya istället: https://reportr.se/stormkok/

Optimus Explorer
Köpt hos: Sportkompaniet
Pris: 895 kronor
Bränsle: Bensin, fotogen, sprit, diesel
Vikt: 556 gram
Bruksanvisning: På svenska. Mycket tydlig och detaljerad
Beskrivning: Brännare med pump, ”multinyckel”, luftspjäll, kokkärlsstöd och vindskydd. Munstycke för flera bränslen.
Koktest: 4,10 minuter
Övrigt: Reglering av låga sker i brännaren.
Plus(+): Enkel montering, ett enkelt vindskydd är förmonterat. Rejäl pump och multinyckel för demontering och reglering av låga.
Minus(-): Förvärmning krävs. Den inbyggda rensnålen har bränt fast och kräver viss reparation.
MSR WhisperLite
Köpt hos: Friluftsbolaget
Pris: 898 kronor
Bränsle: Bensin, fotogen, diesel mm
Vikt: 431 gram
Bruksanvisning: Flerspråkig, ej svenska. Tydlig och detaljerad.
Beskrivning: Brännare med pump, monteringsnyckel, inbyggt kokkärlsstöd, mjuk reflektor och mjukt vindskydd. Munstycke för flera bränslen, extra o-ring och pumpolja.
Koktest: 4,15 minuter
Övrigt: Reglering av låga sker i pumpen.
Plus(+): Enkel montering, kokkärls- och markstödet är hopbyggt med brännaren. Lite tystare än övriga bensin- och multibränslekök. Automatisk rensnål.
Minus(-): Förvärmning krävs. Det böjbara vindskyddet är lite knöligt att få på plats.
Coleman 442-700E
Köpt hos: Sportkompaniet
Pris: 995 kronor
Bränsle: Blyfritt bränsle, (bensin)
Vikt: 763 gram
Bruksanvisning: Flerspråkig dock ej på svenska. Relativt tydlig.
Beskrivning: Färdigmonterat, kompakt kök med brännare, bränsletank, pump och lågreglage i ett.
Koktest: 6,00 minuter
Övrigt:
Plus(+): Ingen montering före användning. Ingen förvärmning. Det kök man kommer snabbast igång med matlagningen på.
Minus(-): Något svårmanövrerade reglage. Den kompakta designen gör att man måste arbeta nära lågan. en vanesak, kanske, men lite knöligt i början. Varken vindskydd eller förvaringspåse medföljer.
MSR Dragonfly
Köpt hos: Naturkompaniet
Pris: 1 498 kronor
Bränsle: Bensin, fotogen, diesel mm
Vikt: 495 gram
Bruksanvisning: Saknas
Beskrivning: Multibränslekök för flytande bränsle. Utfällbart kärl- och markstöd. Reflektor och vindskydd i böjbart aluminium.
Koktest: 4,15 minuter
Övrigt:
Plus(+): Lättmonterat. Automatisk rensnål.
Minus(-): Något vek i konstruktionen
Trangia No 27-3
Köpt hos: Friluftsbolaget
Pris: 335 kronor
Bränsle: T-sprit
Vikt: 862 gram
Bruksanvisning: Svensk- och flerspråkig.
Beskrivning: Klassiskt stormkök med t-spritbrännare.
Koktest: 14,30 minuter
Övrigt: Reglering av låga sker med lock på brännaren.
Plus(+): Enkel montering. Stadig konstruktion. Enkel hantering. Komplett med kokkärl. Överskottsbränsle i brännaren kan släckas och sparas så länge packningen i locket är hel.
Minus(-): Effekten är märkbart lägre än för övriga kök i testet. Reglering av effekten med locket är krångligare än med övriga brännares vridreglage.
Trangia No 27-3
Köpt hos: Friluftsbolaget
Pris: 645 kronor
Bränsle: Gasol
Vikt: 983 gram inkl gastub
Bruksanvisning: Svensk- och flerspråkig. Finstilt.
Beskrivning: Klassiskt stormkök med lång bränsleslang för anslutning till gasoltub.
Koktest: 6,55 minuter
Övrigt: Reglering av låga sker vid gasbehållaren.
Plus(+): Enkel, men inte helt självklar montering. Stadig konstruktion. Enkel hantering. Komplett med kokkärl.
Minus(-): Något tung.
Primus PSS 3244 System Stove
Köpt hos: Sportkompaniet
Pris: 695 kronor
Bränsle: Gasol
Vikt: 958 gram
Bruksanvisning: Svensk- och flerspråkig. Relativt tydlig men finstilt.
Beskrivning: Klassisk modell med vindskydd och kokkärlsstöd. Kastrull och stekpanna medföljer. Relativt lång bränsleslang från gasbehållare till kök.
Koktest: 5,20 minuter
Övrigt: Reglering av låga sker vid gasbehållaren.
Plus(+): Mycket enkel montering och stadig konstruktion. Lättskött. Komplett med kokkärl.
Minus(-): Inget griphandtag till kokkärlen medföljer. Något tung.
Coleman 3008 HPX Super Stove
Köpt hos: Sportkompaniet
Pris: 595 kronor
Bränsle: Gasol
Vikt: 431 gram
Bruksanvisning: Flerspråkig, dock ej på svenska. Finstilt.
Beskrivning: Allt-i-ett-brännare som skruvas direkt på gasoltuben. Elektronisk gnisttändare. Utfällbara kärlhållare. Stabiliteten avgörs av gasoltuben (Colemans egen rekommenderas).
Koktest: 5,50 minuter
Övrigt:
Plus(+): Mycket enkel konstruktion, man skruvar bara fast gasoltuben och tänder.
Minus(-): Förvärmning krävs.
MSR XGK Expedition Stove
Köpt hos: Naturkompaniet
Pris: 1 298 kronor
Bränsle: Bensin, fotogen, diesel, gasol mm
Vikt: 449 gram
Bruksanvisning: Flerspråkig, ej på svenska. Tydlig och detaljerad. Beskrivning: Brännare med pump, monteringsnyckel, kokkärlsstöd, mjuk reflektor och mjukt vindskydd. Munstycke för flera bränslen, extra o-ring och pumpolja.
Beskrivning:
Koktest: 5,30 minuter
Övrigt: Reglering av låga sker i pumpen.
Plus(+): Ganska enkel montering, den mjuka reflektorn måste monteras innan kokkärlsstödet. Automatisk rensnål.
Minus(-): Förvärmning krävs. Vindskyddet är lite knöligt att få på plats. Gasolmunstycke medföljer ej.
Primus MFS 3288
Köpt hos: Friluftsbolaget
Pris: 1 499 kronor
Bränsle: Bensin, fotogen, gasol mm
Vikt: 531 gram
Bruksanvisning: Svensk- och flerspråkig. Finstilt men lättbegriplig.
Beskrivning: Multibränslekök för gas eller flytande bränsle. Utfällbart, kombinerat kokkärls- och markstöd. Munstycke för gasoltub och bränslepump. Lång, böjlig bränsleslang.
Koktest: 9,50 minuter (gasol), 3,55 minuter (bensin)
Övrigt:
Plus(+): Lättmonterat, okomplicerat kök. Breda och stadiga kokkärls- och markstöd.
Minus(-): Förvärmning krävs när flytande bränsle används. Vindskydd saknas.

 

Så utfördes testet

Köken monterades och kopplades till sina brännare. Ett antal uppkokningstest av vatten utfördes på vardera kök. En genomsnittstid från flera testningar under liknande förhållande togs fram. Vi redovisar medelvärdet för det test som utfördes med 20-gradigt vatten i lufttemperatur på 4-8 plusgrader och utan vind. Vid uppkokstestningen har full effekt använts på respektive brännare. Värt att notera är att tiden till uppkok i flera fall ökade med lock på kastrullen. När vattnet väl kokat upp krävs dock som väntat mindre effekt att hålla det kokande med lock än utan. Köken är testade med de vindskydd, reflektorer och liknande som följer med respektive kök vid köpet. I viktangivelsen ingår kök och tillbehör. Till köken för flytande bränsle har bensin av heptantyp använts, till gasolköken Primus propan/butangas och till Trangiaköket outspädd T-sprit.

(Vanliga söktermer: stormkök bäst i test, https://reportr se/test-av-stormkok-prova-koket-hemma-forst/)