Test av 6 Personlarm: Bästa & sämsta (”Ej godkänt”)

3 min


Trygghet värderar vi högre än något annat. Samtidigt ökar våldsbrotten. Personlarm kan skrämma angripare på flykten, men alla fungerar inte i stark kyla.

Vi vill ha trygghet, känna oss säkra där vi bor. Det vittnar många undersökningar om. Till exempel den Sifo-undersökning om trygghet som Vår bostad lät göra häromåret. Den visade bland annat att var femte kvinna någon gång känt sig rädd eller otrygg i sitt bostadsområde.

En trygg omgivning är också vad de flesta hyresgäster anser vara viktigast, visar en färsk rapport från Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Behovet av trygghet behöver inte ha med den höga brottsstatistiken att göra. Men varje år anmäls 60 000 misshandelsfall, och nya siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att antalet anmälda våldsbrott i Sverige bara ökar.

Anmälningarna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ökade till exempel med 33 procent förra året. Likaså steg antalet anmälningar om olaga hot och ofredande; sedan 1990 har anmälningarna inom dessa två brottskategorier fördubblats.

Även våldtäkterna ökade. Omkring 2 100 våldtäkter anmäldes ifjol, och det är en av de högsta siffrorna som har noterats. Antalet anmälda våldtäkter har dock varierat kraftigt under 1990-talet och i år ska BRÅ starta ett projekt för att ta reda på varför.

Med ett litet personlarm på fickan är chansen större att du skrämmer bort den som hotar dig. Detta tycks förvisso vare sig BRÅ eller Brottsofferjourernas riksförbund kunna bekräfta, men det är åtminstone vad tillverkarna menar. ”Avskräcker den som angriper och påkallar allmänhetens uppmärksamhet”, som det står på en av dess förpackningar.

Ett överfallslarm som ger ifrån sig ett öronbedövande tjut bör hur som helst betraktas som bättre än ingenting alls. Det är lätt att bära med sig, enkelt att aktivera och dessutom billigt. Du kan få ett sådant för runt hundralappen och de finns att köpa via postorder och i ett begränsat antal affärer.

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, testade för Vår bostads räkning sex stycken. Larmen utsattes dels för ett ljudprov, dels för ett fall- och miljötålighetsprov. De flesta klarade sig utan allvarligare anmärkningar. Bäst klarade sig Sonca Safeguard 171SP, som vid köldprovet (–25°C) till och med gav högre tjut ifrån sig än vid normal rumstemperatur.

Starkast lät SOS Personlarm. Å andra sidan gav den inget ljud alls ifrån sig vid –25°C. Inte heller genomgick detta larm någon komplett provning, eftersom den är försedd med varningstext om att den inte får utsättas för högre temperatur än +50°C.

Testets förlorare är Help Me Personal Alarm. Dels klarade det inte köldprovet, dels uppstod glappkontakt under fallprovet.

Fakta / så genomfördes testet

Ett tryckluftsdrivet och fem batteridrivna personlarm testades. Larmen utsattes för fem olika delprov:

Ljud
Den genomsnittliga ljudtrycksnivån för respektive larm uppmättes i ett rum som akustiskt motsvarar förhållandena utomhus på ett öppet fält. Avståndet mellan larmet och mikrofonen var 0,5 meter.

Fukt
Under två 24-timmarscykler utsattes larmen för temperaturväxlingar mellan +25°C och +55°C. Larmen aktiverades före och efter provning.

Köld
Larmen utsattes för –25°C under 16 timmar. Larmen aktiverades före och i slutet av provningen samt efter återhämtning i rumstemperatur.

Värme
Larmen utsattes för +55°C under 16 timmar. Larmen aktiverades före och i slutet av provningen samt efter återhämtning i rumstemperatur.

Fall
Varje larm släpptes tolv gånger mot hårt underlag från en fallhöjd på 1,5 meter.

• Larmets ljudkälla riktad mot (och bort från) mätmikrofonen.

Test av Personlarm

Sonca Safeguard 184SP
Pris 45 kr
Köpt hos Clas Ohlson
Uppmätt ljudnivå 96 dB (90)
Klarade fuktprovet Ja
Klarade köldprovet Ja, men gav minst 15 dB lägre ljudnivå ifrån sig.
Klarade värmeprovet Ja
Klarade fallprovet Ja
Övrigt Batteridrivet.
SOS Personlarm
Pris 119 kr
Köpt hos Teknikmagasinet
Uppmätt ljudnivå 114 dB (111)
Klarade fuktprovet Genomfördes ej, se ”Övrigt”.
Klarade köldprovet Nej, gav inget ljud alls ifrån sig vid –25 °C.
Klarade värmeprovet Genomfördes ej, se ”Övrigt”.
Klarade fallprovet Provet uteblev, eftersom drivgasen hade tagit slut.
Övrigt Tryckluftsdrivet. Räcker till 20-25 larm. Genomgick inte fukt- och värmeproven eftersom man enligt varningstexten inte får utsätta larmet för högre temperatur än +50°C.
Help Me Personal Alarm
Pris 47 kr
Köpt hos Micro
Uppmätt ljudnivå 95 dB (87)
Klarade fuktprovet Ja
Klarade köldprovet Nej, gav inget ljud alls ifrån sig vid –25 °C.
Klarade värmeprovet Ja
Klarade fallprovet Nej, kontaktglapp uppstod.
Övrigt Batteridrivet.
Sonca Safeguard 171SP
Pris 99 kr
Köpt hos Hobbex
Uppmätt ljudnivå 97 dB (84)
Klarade fuktprovet Ja
Klarade köldprovet Ja, gav minst 5 dB högre ljudnivå ifrån sig.
Klarade värmeprovet Ja
Klarade fallprovet Ja
Övrigt Batteridrivet. Har även minificklampa.
Carmen Panic Pesonalarm
Pris 125 kr
Köpt hos Åhlens
Uppmätt ljudnivå 104 dB (92)
Klarade fuktprovet Ja.
Klarade köldprovet Ja, men gav minst 5 dB lägre ljudnivå ifrån sig.
Klarade värmeprovet Ja.
Klarade fallprovet Ja, men glipa uppstod i skyddshöljet.
Övrigt Batteridrivet.
Silva PE319
Pris 349 kr
Köpt hos Stadium
Uppmätt ljudnivå 93 db (83)
Klarade fuktprovet Ja
Klarade köldprovet Ja, men gav minst 5 dB lägre ljudnivå ifrån sig.
Klarade värmeprovet Ja
Klarade fallprovet Ja, men glipa uppstod i skyddshöljet.
Övrigt Batteridrivet. OBS! Detta är i första hand en s k pedometer, med vilken du bl a annat kan se tillryggalagd distans och kaloriförbrukning.

 

Våra senaste produkttester
Kosttillskott Reportr.se's betyg
BURN En otäckt bra fettförbrännare, överdosera inte! Läs mer
Synerlin Sveriges kanske mest sålda fettförbrännare. Stabil och omtyckt av många atleter. Läs mer
RAW Rampage En PWO (pre-workout) som ger bra tryck under träningen. Lämnar inget åt slumpen. Läs mer
Core BCAA Powder Det bästa BCAA-tillskottet vi provat på Reportr. Goda smaker. Läs mer
Core Whey Protein Mycket prisvärt vassleprotein. Du hittar inget billigare av samma kvalitet. Läs mer
(Vanliga söktermer: bästa personlarm, personlarm test, test av personlarm)