Test av Korkskruvar: Se vilka 8 som är bäst & sämst

4 min


Att korka upp en vinflaska ska vara så enkelt och okomplicerat som möjligt.

Somliga korkskruvar är busenkla att använda. Andra är krångliga förutsätter betydligt mer av såväl mentalt som fysiskt engagemang. Puigpull 1247 heter en dyr, avancerad och smäcker liten sak som definitivt skulle behöva en medföljande bruksanvisning. Den är inte bara svår att fälla och slå ihop, utan också nästintill hopplös för en oerfaren användare att begripa sig på och hantera. Är du otålig och gästerna väntar kan du lika gärna rota fram en för ändamålet passande träskruv och en tång att skruva upp korken med.

Även den behändigt lilla och mer prisvärda Pulltap’s kan väcka viss irritation hos en desperat förstagångsöppnare, eftersom det inte tydligt framgår av skissen varför den har två och inte bara ett hack att spjärna hävstången med. Men det är en bagatell i jämförelse med problemen med den ovannämnda. Pulltap,s är en bra korkskruv.

En korkskruv kan vara en uppskattad julklapp, och de två korkskruvarna från Ikea (Idealisk) och Biltema (Art. 47-626) är därför ett tips till dig som inte vill lägga ut alltför mycket pengar på svågerns kusin, flickvännens morbror eller någon annan flyktig bekant som du kanske nu ska fira jul med. Tjugo kronor, bara. Och båda fungerar helt okej.

Annars är valet av korkskruv naturligtvis högst individuellt. En person kan ha små och svaga händer, en annan stora och starka. Dessutom är ju smaken och kraven på design och kvalitet oftast helt olika. Den tillåtna ekonomin likaså. Screwpull 66903, som kostade så mycket som 299 kronor, ansågs som ”bäst i test” för att den är så enkel och lätt för de allra flesta att använda. Men priset …

Samtliga skruvar snett, även de med självcentrering. Det är viktigt att spiralen/skruven centreras rätt för de tre korkskruvarna med hävarmar, annars finns risk att fästet mot flaskhalsen försämras vid utdragning. Inskruvningskraften för de hoppressade naturkorkarna var likvärdig, medan plastkorkarna krävde större kraft.

Den uppmätta utdragningskraften för de tre olika korktyperna varierade mellan 150 och 330 Newton. Det är ganska eller mycket trögt. För en användare med nedsatt styrka och rörlighet kan det betyda stora svårigheter. Fackelmanns korköppnare, som ser ut som en inbjudande grabbleksak, är i det avseendet inte att rekommendera.

Tre olika typer av korkskruvar dominerar: enbart handkraft, hävarmsfunktion och skruvfunktion. Kraftbehovet för utdragning av korken varierade kraftigt. Vid den subjektiva bedömningen beror upplevelsen av funktionen inte bara på den uppmätta kraftens storlek utan även på korkskruvens utformning. En fördel med skruvfunktionen är att alla steg görs i ett moment, medan hävarmen kräver minst två.

Test av Korkskruvar

Idealisk
Pris 19 kr (Ikea).
Mekanism Två hävarmar.
Typ av skruv/sprial Förkromad skruv. Manuell centreing.
Folieskärare Nej.
Antal moment 3.
Att skruva i Tungt. Skruven svår att fästa i korken.
Att dra ur Ganska lätt.
Hanterbarhet Har ringnyckelgrepp vid inskruvningsom gör det svårt att hantera på ett greppvänligt sätt. Korta hävarmar med bristande utformning.
Övrigt Saknar beskrivning. Får ej ut hela kroken. Korken smular, dock ej plast. Plastkrok mycket svår att frigöra.
Biltema Art.47-626
Pris 19,90 kr (Biltema).
Mekanism Hävarm, ett steg.
Typ av skruv/sprial Metallsprial. Manuell centering.
Folieskärare Ja.
Antal moment 7.
Att skruva i Ganska tungt. Spiralen är något svår att fälla upp och att fästa i kroken.
Att dra ur Mycket tungt.
Hanterbarhet Lång hävarm men dåligt utformad för handens grepp. Mothållet vid utdragning för kort för handens grepp.
Övrigt Saknar beskrivning. Får ej ut hela kroken. Kroken smular, dock ej plast. Plastkork mycket svår att frigöra från spiralen.
Home Tec
Pris 49 kr (Jula).
Mekanism Skruvfunktion med vinggrepp.
Typ av skruv/sprial Plastbelagd sprial. Självcentrerande.
Folieskärare Nej.
Antal moment 5.
Att skruva i Ganska lätt.
Att dra ur Tungt.
Hanterbarhet Kort vinge, vilket gör utdragningen tung. Enkel konstrunktion; skruva i och dra ur kräver endast ett moment.
Övrigt Engelsk bruksanvisning. Skruven svår att återställa. Plastkrok mycket svår att frigöra från skruven.
Pulltap´s
Pris 95 kr (Systembolaget)
Mekanism Hävarm, två steg.
Typ av skruv/sprial Plastbelagd spiral. Manuell centrering.
Folieskärare Ja.
Antal moment 10.
Att skruva i Ganska lätt. Spiralen får bra grepp.
Att dra ur Mycket tungt.
Hanterbarhet Utdragning sker i två steg. Ganska lång hävarm, men dåligt utformad för handens grepp – speciellt vid steg två.
Övrigt Otydlig användarskiss. Lätt att frigöra från kroken oavsett typ.
Puigpull 1247
Pris 199 kr (Electrolux Home).
Mekanism Hävstång.
Typ av skruv/sprial Plastbelagd spiral. Manuell centrering.
Folieskärare Ja, men mycket svår att hitta.
Antal moment 16.
Att skruva i Ganska lätt.
Att dra ur Tungt. För litet grepp för handen mellan krokskruv och flaskhals.
Hanterbarhet Hävarm ej symmetrisk, dåligt utformad för handens grepp.
Övrigt Saknar beskrivning. Svår att fälla upp, slå ihop och att hantera. Många arbetsmoment. Ganska lätt at frigöra från kroken oavsett typ.
Screwpull 66903
Pris 299 kr (Cervera).
Mekanism Skruvfunktion med vinggrepp.
Typ av skruv/sprial Plalastbelagd spiral. Självcentrerande.
Folieskärare Nej.
Antal moment 5.
Att skruva i Ganska lätt.
Att dra ur Ganska tungt. Pga kort vinge.
Hanterbarhet Bra utformat vred. Enkel konstruktion; skruva i och dra ur kräver endast ett moment.
Övrigt Engelsk beskrivning, men enkel att förstå och hantera. Står stadigt i ett plaststativ. Ganska lätt att frigöra från korken oavsett typ.
Fackelmann
Pris 346 kr (Clas Olsson)
Mekanism Hävarm.
Typ av skruv/sprial Plastbelagd spiral. Självcentrerande.
Folieskärare Ja, separat.
Antal moment 5.
Att skruva i Tungt. Greppet om flaskhlashållaren medför att flaskan blir instabil.
Att dra ur Tungt pga hög kraft i hävarmen samt instabilt grepp om flaskhållaren.
Hanterbarhet Något otymplig. Mindre bra grepp för handen om flaskhalshållaren.
Övrigt Engelsk brukningsanvisning. Tar stor plats. Mindre bra foliekniv. En extra spiral medföljer. Svår att frigöra från korken oavsett typ.
WMF Vino
Pris 399 kr (Duka).
Mekanism Skruvfuktion med vinggrep.
Typ av skruv/sprial Plastbelagd spiral. Självcentrerande.
Folieskärare Nej.
Antal moment 5.
Att skruva i Ganska lätt.
Att dra ur Ganksa tungt.
Hanterbarhet Enkel konstruktion; skruva i och dra ur går i ett moment. Mindre väl utformat vred.
Övrigt Engelsk bruksanvisning. Tung. Plastkork mycket svår att frigöra från spiralen. Den utdragna korken är mycket svår att frigöra från hållaren.

 

Fakta/ Så utfördes testet

• Åtta olika korkskruvar inhandlades från lika många inköpsställen. Tre har skruvfunktion och fem hävarmsfunktion. Varje korkskruv testades därefter på tre olika vinflaskor valda utifrån Systembolagets bästsäljarlista. Eftersom korkar sitter olika hårt valdes också flaskor med tre olika typer av kork: plastkork, hel naturkork och hoppressad naturkork.

• Flera kraftmoment ingår i hantering av korkskruvar, t ex att trycka, skruva, dra och vrida. Kraften som krävdes för att utföra dessa moment uppmättes i Newton (N).

• Därefter gjordes även en subjektiv bedömning av en kvinna med ordinär kraft.

• Totalt bedömdes följande: Skruvkraft – moment och kraft. Utdragningskraft. Centrering av skruv. Skruvens grepptagning. Korksmulningseffekter. Skruvhandtagets greppyta. Antal arbetsmoment. Frigörelse av korken. Hantering av butelj.

(Vanliga söktermer: https://reportr se/test-av-korkskruvar-skruvade-konstruktioner/, korkskruv bäst i test)