Test av Eltandborstar: De bästa & sämsta för tänderna

4 min


Lita inte på manualerna. Följer man dem blir man bara till hälften ren i munnen, visar vårt test av åtta elektriska tandborstar.

Med en elektrisk tandborste skrämmer du inte i väg tandtrollen. När vi lät SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås, undersöka rengöringsförmågan hos åtta slumpmässigt utvalda eltandborstar, framgick det att endast hälften av tändernas bakteriebeläggningar försvann. I ett flertal fall lyckades borstarna inte ens få bort mer än 30 procent av den konstgjorda placken.
Det innebär ju att tändernas yta fortfarande är täckt med miljontals bakterier!

Två försökspersoner på SP borstade en demonstrationsgom. Eftersom sättet att borsta tänderna skiljer sig från person till person blev slutresultatet också olika för försökspersonerna. SP kunde till exempel notera att person B borstade något effektivare än person A, trots att båda haft samma instruktioner och bemödat sig om att hela tiden göra på samma sätt (se ”Så utfördes testet”).

De dyrare eltandborstarna är dessutom inte mer effektiva än de billiga. Tvärtom, för person B var exempelvis testets billigaste borste – AFK RZB (98 kronor) – dubbelt så effektiv som den drygt sex gånger dyrare Rota-dent (648 kronor). Å andra sidan har AFK RZB ”tröga start- och stoppknappar, den skakar och är mycket högljudd under gång”.

Bäst rengöringsförmåga hade Philips Sensiflex HX 1615, ansåg försökspersonerna samstämmigt. Den borstade bort 65 respektive 64 procent av all plack.

Många är kritiska till de ”bristande manualerna” och menar att de bör göras bättre och med en information om besök för rådgivning och instruktion hos en tandläkare eller tandhygienist i hur man använder eltandborsten.
Du måste först få en ordentlig instruktion och lära dig hur du ska använda tandborsten på bästa sätt, och detta gäller i synnerhet elektriska tandborstar. De kan nämligen ge en falsk föreställning om att de ska vara så effektiva eftersom de roterar så snabbt, stänker omkring tandkräm i munnen och så. Men oftast blir det bara ytan mot kinderna, den så kallade buccalytan, som blir borstad.

Men är en elektrisk borste bättre än en vanlig?
Nej, om du är noggrann kan du borsta lika rent med en vanlig manuell borste som med en elektrisk. Men sedan bör du förstås komplettera borstningen med tandtråd eller tandsticka för att komma åt bakterierna som sitter i tändernas sidoytor.

Hur ska man göra rent tänderna på bästa sätt?
Framför allt ska man fokusera på tandköttskanterna och tändernas sidoytor. Det är där bakterierna kommer i kontakt med vävnaden, vilket i sin tur kan orsaka inflammationer och så småningom även tandlossning.

Test av Eltandborstar

AFK RZB-2
Pris 98 kr (Onoff).
Efter fallprov Fungerade.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 3
Person B: 2
Borttagen plack Person A: – 46%
Person B: – 63%
Övrigt Två års garanti. En utbytbar borste samt ett etui för två borstar medföljer.
Aquafresh Duobrush
Pris 99 kr (Ica Maxi).
Efter fallprov Fungerade.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 8
Person B: 7
Borttagen plack Person A: -30%
Person B: -38%
Övrigt Sex månaders garanti. OBS! Borsten är ej utbytbar.
Braun Oral-B D 4010*
Pris 199 kr (Siba).
Efter fallprov Fungerade, men spricka uppstod i borsthuvudet.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 2
Person B: 3
Borttagen plack Person A: – 47%
Person B: – 51%
Övrigt Två års garanti.
*Fullständigt namn: Braun Oral-B Plak Control D 4010.
Pepsodent Integral
Pris 219 kr (El-giganten).
Efter fallprov Fungerade, men botten och batterier lossade samt spricka i borsthuvudet.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 8
Person B: 7
Borttagen plack Person A: – 42%
Person B: – 40%
Övrigt Ett års garanti.
Melissa Rondo TBH400
Pris 199 kr (Rusta).
Efter fallprov Fungerade.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 7
Person B: 5
Borttagen plack Person A: – 30%
Person B: – 42%
Övrigt Ett års garanti. Ett stativ och två borstar medföljer.
Philips Sensiflex HX 1615
Pris 395 (Power).
Efter fallprov Fungerade, men borsten lossade.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 1
Person B: 1
Borttagen plack Person A: – 65%
Person B: – 64%
Övrigt Två års garanti. Dubbla borsthuvuden. Förvaringsbehållare och en borste medföjler.
Braun Oral-B Ultra D 9525*
Pris 499 kr (Coop Forum).
Efter fallprov Fungerade, men borsten lossade.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 6
Person B: 4
Borttagen plack Person A: – 32%
Person B: – 45%
Övrigt Två års garanti. Stativ och två borstar medföljer. Har en inbyggd timer som signalerar efter två minuters borstning.
Fullstädigt namn: Braun Oral-B Plak Control Ultra D 9525
Rota-dent
Pris 648 kr (Apoteket).
Efter fallprov Fungerade, men borsten lossade.
Resultat:
Placering (1-8) Person A: 5
Person B: 8
Borttagen plack Person A: – 34%
Person B: – 32%*
Övrigt Ett års garanti. Vägghållare och tre borstar medföljer. *Rota-dent har olika utbytbara borstar: Kort spets, lång spets och en ”koppformad” flat borste. Vid alla provningar har den koppformade borste använts.

 

Så håller du tänderna rena

• Borsta tänderna två gånger per dag, morgon och kväll.

• Använd en mjuk tandborste.

• Vinkla borsten så att stråtopparna borstar vid tandköttskanten, både på insidan och utsidan av tänderna.

• Borsta tand för tand.

• Tändernas sidoytor rengörs med hjälp av tandtråd eller tandsticka.

• Kontrollera resultatet med hjälp av en färgtabalett (finns att köpa på apoteket).

• Använd fluortandkräm.

Så utfördes testet

Åtta elektriska tandborstar inköptes; fyra batteridrivna och fyra uppladdningsbara. Priset varierade mellan 98 och 648 kr.
För att utröna borstarnas rengöringsförmåga lät vi två försökspersoner prova dem enligt följande:

• Tänderna på en demonstrationsgom belades med konstgjord plack (smet bestående av ägg och potatismjöl).

• Bilder togs på tänderna före borstning.

• Tandborsten doppades i tandkrämslösning varefter tänderna borstades motsvarande två minuter. Användarinstruktionerna för de olika borstarna var i princip identiska: håll borsten stilla med ett lätt tryck mot tandytan och flytta den sakta från tand till tand. Det förfarandet tillämpades för alla borstar.

• Efter att gommen doppats snabbt i vatten togs nya bilder, vilka sedan jämfördes med de förra i ett bildbehandlingsprogram.

Därutöver utsattes borstarna dels för ett falltest i tre moment, dels för ett slitageprov av borsthuvudena. Ingen av borstarna fick någon synbar effekt av slitaget, varför provresultatet heller inte redovisas.

(Vanliga söktermer: https://reportr se/test-av-eltandborstar-halften-av-bakterierna-blir-kvar/)