Test av 7 Dammsugare: Du kan inte tro vilken som är bäst!

4 min


En tjuter som en brandvarnare. En annan blåser ut nästan lika mycket damm som den suger in. Endast två av våra testade dammsugare får godkänt.

Den som ska köpa dammsugare har mycket att välja på. Det finns omkring 150 olika modeller dammsugare på den svenska marknaden. Priset varierar förstås – alltifrån några hundralappar och uppåt.

Vi lät testa sju mindre modeller som inte kostade mer än 1 000 kronor, vilka genom just sitt överkomliga pris samt sin nätta och hanterliga storlek blivit allt mer populära på senare tid.

Men risken är stor att du blir besviken. Fem av de testade modellerna är direkt undermåliga. De får bottenbetyg. Med tom påse suger de endast upp drygt hälften av dammet, och med 100 gram damm i påsen blir resultatet än värre; Euroline VC 4119 lyckades exempelvis vid det provmomentet endast suga upp en tredjedel!

Den billigaste, AFK PS 1600, har dessutom så stark ljudnivå, 88 decibel!, att det för öronen nästan upplevs som att en brandvarnare satts i gång. Ägaren av en sådan maskin skulle nog ingen vilja bo nära granne med.

De övriga sex maskinerna bullrar också otillfredsställande mycket, 83 respektive 80 decibel. Men då kan man trösta sig med att en skillnad på tio decibel faktiskt upplevs som en halvering av ljudnivån.

Sämst i test är emellertid Melissa 640-029. Den inte bara suger dåligt utan är också svår att hantera. Den släpper dessutom tillbaka en så pass stor mängd dammpartiklar i luften, via utblåsfiltret, att arbetet nästan blir verkningslöst.
Med så höga partikelutsläpp borde denna maskin inte ens finnas på marknaden.

En dammsugare ska vara så enkel och så arbetsbesparande som möjligt, därför ställs höga krav på maskinens ergonomiska utformning. Att sköta och hantera en dammsugare kräver nämligen drygt tjugo olika arbetsmoment (följsamhet, passage över trösklar, montering, etc). För personer med nedsatt fysisk förmåga är detta således en särskilt viktig aspekt att tänka på, annars kan dammsugningen bli en verklig plåga. Isynnerhet om du har en stor bostad att städa.

Läs därför följande tabell noga före ett eventuellt köp. Eller ännu hellre: testa dammsugaren i butiken innan du väljer.

Dammupptagning på matta

• Dammupptagningsförmågan bedömdes med såväl en tom påse som en fylld med 100 gram damm. Provningen utfördes enligt europeisk standard på Wiltonmatta. Betygsskalan 1-5 anger hur många procent som sugits upp.

> 75 % = 5
70 < 75 % = 4
65 < 70 % = 3
60 < 65 % = 2
< 60 % = 1

Dammupptagning på hårt golv

• Dammupptagningen gjordes enligt en europeisk standardmetod där underlaget ska motsvara ett trägolv. Betygsskalan 1-5 anger hur många procent damm som sugits upp.

>99 % = 5
95 < 99 % = 4
85 < 95 % = 3
75 < 85 % = 2
< 75 % = 1

Höga partikelutsläpp behöver inte bero på filtret utan orsaken är oftast läckage och otätheter hos dammsugarna som gör att luften inte passerar genom filtret som det är tänkt.

• Partikelutsläpp. Inom parentes anges hur många milligram partiklar per kubikmeter (ml/m3) som dammsugaren släpper ut via utblåsfiltret.

• • Dammupptagning på matta mättes dels med en tom påse, dels med en påse fylld med
100 gram damm.

Samtliga dammsugare har microfilter utom Elvita Formula som har hepa-filter.

Betyg

5 = Mycket bra.
4 = Bra.
3 = Acceptabelt.
2 = Dåligt.
1 = Mycket dåligt.

Test av Dammsugare

Euroline VC 4119
Pris 345 kr (Överskottsbolaget).
Vikt/ Effekt 5,2 kg/ 1400 W.
Partikelutsläpp 1 (0,2441)*.
Buller (decibel) 83 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 2-1 (60 resp 34%)**/ 2 (79%).
Hanterbarhet
Dammsugare 1.
Friktion munstycke 5.
Övrigt + Munstycke har låg friktion mot matta.
– Saknar teleskoprör. Dåligt utformade tryckreglage. Påsluckan går att stänga då påsen är felplacerad. Stickproppen har dålig åtkomlighet. Dåligt utformat munstycke.
Melissa 640-029
Pris 399 kr (Rusta).
Vikt/ Effekt 4,6 kg/ 1200 W.
Partikelutsläpp 1 (2,4560)*.
Buller (decibel) 83 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 1-1 (59 resp 45%)**/ 2 (83%).
Hanterbarhet
Dammsugare 2-3.
Friktion munstycke 1.
Övrigt + Låg vikt.Bra följsamhet.
– Saknar teleskoprör. Påsluckan går att stänga då påsen är felmonterad. Dåligt grepp om påsen vid byte. Stickproppen har dålig åtkomlighet. Munstycket har mycket hög friktion mot matta.
AFK PS-1600
Pris 690 kr (Onoff).
Vikt/ Effekt 4,8 kg/ 1600 W.
Partikelutsläpp 4 (0,0128)*.
Buller (decibel) 88 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 2-1 (60 resp 51%)** 2 (79 %).
Hanterbarhet
Dammsugare 2-3.
Friktion munstycke 5.
Övrigt + Låg vikt. Munstycket har låg friktion mot matta.
– Saknar teleskoprör. Stickproppren har dålig åtkomlighet. Dålig åtkomlighet vid påsbyte.
Elvita Formula
Pris 695 kr (Elon).
Vikt/ Effekt 6,0 kg/ 1400 W.
Partikelutsläpp 1 (0,3409)*.
Buller (decibel) 83 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 3-1 (65 resp 51%)**/ 5 (99%).
Hanterbarhet
Dammsugare 1-2.
Friktion munstycke 2.
Övrigt + Bra föjlsamhet. Har teleskoprör.
– Påsluckan går att stänga då påsen är felmonterad. Dålig påskassett. Svårt att byta filter. stickproppen har dålig åtkomlighet.
Samsung VC-6013
Pris 699 kr (Elgiganten).
Vikt/ Effekt 5,6 kg/ 1300 W.
Partikelutsläpp 1 (0,4010)*.
Buller (decibel) 80 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 2-1 (61 resp 52 %)**/ 4 (97%).
Hanterbarhet
Dammsugare 2.
Friktion munstycke 1.
Övrigt + /
– Saknar teleskoprör. Dåligt utformade tryckreglage. Luckan går att stänga då påsen är felmonterad. Dålig följsamhet.
Volta U 1004
Pris 798 kr (Power).
Vikt/ Effekt 5,0 kg/ 1400 W.
Partikelutsläpp 3 (0,0453)*.
Buller (decibel) 80 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 4-4 (74 resp 71%)**/ 5 (99%).
Hanterbarhet
Dammsugare 1-2.
Friktion munstycke 1.
Övrigt + Har universalmunstycke, men se nedan.
– Munstycket är svårhanterligt. Påsluckan går att stänga då påsen är felmonterad. Dålig följsamhet. Saknar teleskoprör.
Siemens super SX
Pris 799 kr (Siba).
Vikt/ Effekt 4,6 kg/ 1400 W.
Partikelutsläpp 4 (0,0112)*.
Buller (decibel) 80 dB (A).
Dammupptagning
Matta/ hård golv 4-4 (71 resp 70%)**/ 5 (99%).
Hanterbarhet
Dammsugare 2.
Friktion munstycke 1.
Övrigt + Låg vikt.
– Luckan saknar gångjärn. Saknar teleskoprör. Dåligt utformat effektreglage. Sladdvindan kräver hög utdragningskraft.

Fakta/ Så utfördes testet

• Sju olika modeller dammsugare inköptes för testet; samtliga kostade mindre än 1 000 kronor.

• Provningen indelades därefter i tre egenskapsområden:

Prestanda. Maskinernas dammupptagningsförmåga på matta och hårt golv.

Hanterbarhet. Maskinernas manöverbarhet, hantering av olika reglage, montering, tröskeltagning, lyfta och transportera, byte av filter och påse samt munstyckets friktion mot matta och hårt golv. Nordisk standard.

Miljö. Här mättes maskinernas partikelutsläpp och buller (decibel), enligt gällande europeisk standard.

• Resultatet, som redovisas i tabellen på följande uppslag, återges i betygsskalan 1–5, där 1 är ”mycket dåligt” och 5 ”mycket bra”.

(Vanliga söktermer: https://reportr se/test-av-dammsugare-sma-och-billiga-men-daligt-sug/)