Bästa Blomjorden? Vi testade 10st och fick en chock!

3 min


Kravmärkt jord må vara skonsam mot miljön. Men det innebär inte att blommorna trivs bättre där än i andra jordar.

Nu är det hög tid att plantera om krukväxterna igen. I affärerna finns en rad olika blomjordar att välja mellan. Dessa jordar – som bland annat innehåller sand, torv, lera och lövjord – är fabrikstillverkade och har samtliga tillsatts en rad näringsämnen.

För att krukväxtern ska kunna växa och må så bra som möjligt är det viktigt att de näringsämnena är rätt balanserade. Likaså ska jorden inte ha för högt eller lågt pH-värde. Den ska heller inte vara för kompakt eller innehålla alltför många torvtussar och pinnar.

Vi lät undersöka pH-värdet samt nivån på de vanligaste näringsämnena i tio olika och slumpvis utvalda jordar. Därefter bad vi växtnäringsforskare och jordexperter kommentera resultatet.

Testets mest näringsfattiga jordar är Ekerö och den krav-märkta Ica Ekologiskt.
—De är magra, har inget växttillgängligt kväve alls och näringsämnena är dessutom helt obalanserade. Det stör hela näringsupptagningen. Jag skulle undvika att använda dessa jordar.
Inte heller kravjord från Simontorp och Änglamark imponerar.
—Simontorps brukar vara bra, den låga svavelhalten kan vara en miss. För övrigt är jordens analysvärden mycket bra om man vill ha en riktigt näringsrik jord. Änglamarks ekologiska höll låg och ojämn kvalitet i början men har blivit bättre med åren.
—Men tyvärr förekommer det nog fortfarande en hel del lycksökeri på den här marknaden. Konsumenterna uppfattar lätt krav-märkningen av jorden som någon sorts kvalitetsgaranti, vilket det inte är. Märkningen betyder att godkända råvaror ingår, men säger ingenting om odlingsegenskaperna. Jag är själv kravodlare och vet att det är betydligt svårare att blanda ihop en näringsrik och balanserad jord med enbart organiska råvaror än med konventionella.
—Men om och när man lyckas, är de ekologiska jordarna faktiskt snäppet bättre.

Som konsumenter av jord köper vi oftast grisen i säcken?
—Ja, det måste man nog säga.
Den näringsrikaste jorden behöver dock inte alltid vara bäst:
—Analysen säger en hel del, men det är ändå växten som till syvende och sist avgör om den trivs i en viss jord eller inte. Själv brukar jag kombinera analyser med provodling av jordarna innan jag ger några bestämda rekommendationer.

Test av Blomjord

Änglamark
Pris: 18 kr (Coop)
Mängd: 4 liter
Kommentar: ”Lågt kväveinnehåll, men ändå rätt väl balanserad.” •
pH: 6,2
Nitratkväve: 81
Ammoniumkväve: <5
Fosfor: 60
Kalium: 370
Sulfatsvavel: 23
Kalcium: 730
Magnesium: 130
Mangan: 0,53
Natrium: 83
Bor: 0,14
Järn: 0,57
Zink: 0,33
Aluminium: 1,5
Ekerö
Pris: 18 kr (Blomstercity)
Mängd: 4 liter
Kommentar: ”Mager, kvävefattig och oblanserad. Den skulle jag undika.” •
pH: 5,7
Nitratkväve: <5
Ammoniumkväve: <5
Fosfor: 71
Kalium: 110
Sulfatsvavel: 250
Kalcium: 550
Magnesium: 360
Mangan: 0,23
Natrium: 28
Bor: 0,11
Järn: 0,75
Zink: 0,38
Aluminium: 3,8
Hasselfors Graden
Pris: 22,95 kr (Slivan)
Mängd: 10 liter
Kommentar: ”Mycket bra. Näringsrik och välbalanserad.” •
pH: 6,0
Nitratkväve: 240
Ammoniumkväve: 15
Fosfor: 77
Kalium: 270
Sulfatsvavel: 190
Kalcium: 1300
Magnesium: 150
Mangan: 1,5
Natrium: 18
Bor: 0,58
Järn: 1,7
Zink: 0,30
Aluminium: 1,1
Simontrops
Pris: 17,50 kr (Vivo)
Mängd: 6 liter
Kommentar: ”Näringsrik. Men innehäller för lite svavel.” •
pH: 5,3
Nitratkväve: 320
Ammoniumkväve: <5
Fosfor: 96
Kalium: 700
Sulfatsvavel: 10
Kalcium: 690
Magnesium: 140
Mangan: 2,4
Natrium: 110
Bor: 0,18
Järn: <0,5
Zink: <0,2
Aluminium: <1
Eldorado
Pris: 11,90 kr (Hemköp)
Mängd: 8 liter
Kommentar: ”Bra. Näringsrik och balanserad.” •
pH: 6,4
Nitratkväve: 190
Ammoniumkväve: <5
Fosfor: 28
Kalium: 250
Sulfatsvavel: 200
Kalcium: 1200
Magnesium: 120
Mangan: 1,7
Natrium: 28
Bor: 0,26
Järn: 0,69
Zink: 0,26
Aluminium: 1,6
ASB-Greenworld
Pris: 24,90 kr (Ica)
Mängd: 18 liter
Kommentar: ”Något obalanserad, allt kväve som ammonium. För mycket svavel.” •
pH: 6,1
Nitratkväve: <5
Ammoniumkväve: 150
Fosfor: 69
Kalium: 340
Sulfatsvavel: 300
Kalcium: 920
Magnesium: 140
Mangan: 2,5
Natrium: 22
Bor: 0,34
Järn: 0,54
Zink: 0,28
Aluminium: 1,4
Hammenhögs
Pris: 19 kr (Weibulls)
Mängd: 4 liter
Kommentar: ”Bra. Näringsrik och balanserad.” •
pH: 6,5
Nitratkväve: 350
Ammoniumkväve: <5
Fosfor: 81
Kalium: 280
Sulfatsvavel: 130
Kalcium: 1800
Magnesium: 150
Mangan: 1,4
Natrium: 35
Bor: 0,15
Järn: 0,58
Zink: <0,2
Aluminium: 1,0
Rölunda
Pris: 15 kr (Överskottsbolaget)
Mängd: 8 liter
Kommentar: ”Bra. Ganska näringsrik och balanserad” •
pH: 6,0
Nitratkväve: 120
Ammoniumkväve: 69
Fosfor: 31
Kalium: 220
Sulfatsvavel: 140
Kalcium: 860
Magnesium: 120
Mangan: 1,6
Natrium: 32
Bor: 0,17
Järn: 0,56
Zink: <0,2
Aluminium: 1,3
Weibulls Proffs
Pris: 15,50 kr (Weibulls)
Mängd: 4 liter
Kommentar: ”OK. Relativt näringsrik och balanserad.” •
pH: 6,4
Nitratkväve: 210
Ammoniumkväve: 17
Fosfor: 73
Kalium: 180
Sulfatsvavel: 160
Kalcium: 1700
Magnesium: 130
Mangan: 2,2
Natrium: 34
Bor: 0,19
Järn: 0,66
Zink: 0,27
Aluminium: <1
ICA Ekologiskt
Pris: 21,90 kr (Ica)
Mängd: 10 liter
Kommentar: ”Mager, kvävefattig och obalanserad. För högt pH. Den skulle jag undvika.” •
pH: 6,7
Nitratkväve: <5
Ammoniumkväve: <5
Fosfor: 37
Kalium: 520
Sulfatsvavel: 33
Kalcium: 910
Magnesium: 120
Mangan: 0,36
Natrium: 75
Bor: 0,21
Järn: 0,68
Zink: 0,24
Aluminium: 1,4

Fakta/ Så utfördes testet

• Tio blomjordssorter, däribland tre ekologiska (KRAV-märkta), inköptes för testet. Pris liksom påsarnas literantal varierade.

• Jordprov i plastpåsar, märkta 1-10, skickades sedan till laboratieföretaget AnalyCen Nordic i Kristianstad, som därefter genomförde en standardanalys för växthuskulturer enligt den s k ”Spurwaymetoden”. Analysen ger besked om mängden viktiga näringsämnen.

• Jordproven torkades och blandades med en svag ättikssyralösning, därefter skakades de i en timme. Slutligen filtrerades proverna varefter man mätte näringsinnehållet i vätskan med en avancerad utrustning. Resultatet uttrycks i milligram näring per liter – mg/l (se tabell).

(Vanliga söktermer: https://reportr se/test-av-blomjord-kravmarkt-jord-inte-vaxtens-favorit/, bästa blomjorden, blomjord, fixa blomjord, bästa jord test, coop blomjord, ica jord, jord test)