Hur man använder TENS-maskin för att bygga muskler [6 Steg]

1 min


En Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator unit eller TENS unit liknar en Electronic Muscle Stimulator (EMS). Båda apparaterna använder elektricitet för att stimulera nerverna och orsaka muskelsammandragningar. TENS apparater användas oftast som smärtstillande apparater av sjukgymnaster som behandlar konditioner som artrit, men behandlingen har också visat sig vara effektiv på att öka muskelstyrka och stimulera muskeltillväxt.

Instruktioner

Steg 1

Rensa området som ska behandlas noggrant med lite alkohol på en bomullstuss. Torka området ordentligt.

Steg 2

Lägg på ett tunt lager gel på elektrodernas undersidor och lägg direkt på huden över muskeln som ska behandlas. Gelen kommer med TENS paketet.

Steg 3

Fäst elektroderna mot huden med tejp.

Steg 4

Kroka fast pin konnektorerna i elektroderna och koppla i trådarna i TENS apparaten.

Steg 5

Ställ in knapparna på apparatens framsida sakta till du når önskade nivåerna. Du borde kunna känna en vag pinglande känsla i muskeln du behandlar. Lämna elektroderna på i upp till 30 minuter.

Steg 6

Vrid av apparaten. Koppla ur trådarna från apparaten och sedan från elektroderna. Ta bort elektroderna från huden och tvätta med tvåligt vatten.

Källor