Påverkar kalla temperaturer pulsen under träning & löpning?

2 min


Extrema temperaturer påverkar din puls vare sig du tränar eller inte, men att löpa eller lägga till annan träning i ekvationen har några signifikanta effekter. När kroppen utsätts för kraftiga temperaturväxlingar, reagerar den genom att försöka reglera din kärntemperatur. I kallt väder vill din kropp bevara värmen och ditt hjärta reagerar på utmaningen genom att öka sin arbetstakt.

Kyla och Hjärtfrekvens

När kroppen utsätts för kyla, kommer värmeförlusten påskyndas. Ett av sätten som kroppen använder för att anpassa sig till extrem kyla är att dra samman blodkärlen i de yttre vävnaderna, vilket minskar värmeförlusten. På grund av detta, måste ditt hjärta arbeta hårdare för att pumpa blod genom det sammandragna kärlen, vilket resulterar i en ökad hjärtfrekvens. Träning och löpning kommer att värma upp dig till en viss grad, så ökningen av din puls kanske inte är extrem.

Faror

At förlora för mycket kroppsvärme kan resultera i ett livshotande tillstånd som kallas hypotermi. Detta inträffar när kroppen förlorar värme snabbare än den kan skapa den. Detta tillstånd kan leda till våldsam frossa, förvirring och minnesförlust. Oavsett hur intensivt du arbetar under träningen kan träning i extrem kyla försätta dig i riskzonen för hypotermi. Även om orsakerna inte är helt klarlagda finns det ett samband mellan träning i kallt väder och en ökad risk för hjärtinfarkt, enligt New York Times blogg av Anahad O’Connor.

Varmt vs. Kallt

Det verkar vara sunt förnuft att anta att kroppen måste arbeta hårdare för att behålla kärntemperaturen i extrem kyla än i extrem värme, men så är inte fallet. Det krävs mer energi för att kyla ner kroppen i varmt väder än det gör för att värma upp den i kallt väder, vilket innebär att din puls kommer att vara högre under springrundan en solig dag än under en snöig dag. Ändå kan extrema temperaturer på respektive ände påverka din puls till viss nivå.

Försiktighetsåtgärder

Det kan vara säkert att träna i kylan, men extrem kyla som får dig att huttra bör undvikas. Om din kropp börjar frossa, betyder det att du förlorar värme för fort och du bör undvika långvarig exponering. Mycket mer värme försvinner när du är blöt, så överdriven lager-på-lager klädsel under träning i kallt väder kan faktiskt vara farligt, eftersom det får dig att svettas. Att bevara din kärntemperatur är inte så enkelt som att bara ha något varmt om bröstet. En stor del av kroppsvärmen försvinner genom huvudet, så en hatt och hörselkåpor rekommenderas när du tränar i kallt väder.

Källor