Forskare chockade: Vanlig statisk träning boostar IQ och viljestyrka

2 min


Statisk träning (anaerob träning) ger dig inte bara större muskler och fler explosioner av styrka; det kan också öka din hjärnkapacitet och funktion. Till skillnad från aerob träning, innebär anaerob träning prestandaövningar vid en hög intensitet under en kort tidsperiod. Integrera anaerob träning i din rutin, såsom tyngdlyftning och traditionell gymnastik.

Att hantera ångest

Att träna anaerobiskt kan hjälpa dig att hantera hur du handskas med stress och ångest lika bra som aerob träning. Ångest finns i två former: situation och karaktär. Situationsångest är en subjektiv upplevelse av rädsla eller oro som vanligtvis finns innan idrottare tävlar. Karaktärsångest är en mer permanent egenskap som är en del av idrottarens befintliga personlighet, som skulle kunna påverka situationsångest. År 1995 genomfördes en sexveckorsstudie utförd av Dr Lewis Arthur Lyon i Towson University i Towson, Maryland, för att studera effekterna av stress hos tre grupper av människor som deltog i följande aktiviteter aerob träning, styrketräning, och stresshantering. Forskarna fann att samtliga insatser reducerade situationsångest på liknande stor nivå.

Kroppsuppfattning och perception

Styrketräning stärker en positiv personlig kroppsuppfattning, enligt en studie vid nordöstra Louisiana University bland kvinnliga studenter. Kvinnor som tränade två dagar i veckan eller tre dagar i veckan under 12 veckor uppvisade signifikant högre poäng i självbelåtenhet än kontrollgruppen som inte tränade. När poängen jämfördes mellan de båda träningsgrupperna, fick de som tränade två dagar i veckan högre poäng än de som tränade tre dagar i veckan.

Starkare vilja

Styrketräning kan hjälpa dig hålla fast vid dina mål och stärka din beslutsamhet att utföra en uppgift. Enligt en studie publicerad i ”British Journal of Health Psychology”, visade deltagare som utförde ett styrketräningsprogram under två månader ökad självbehärskning än kontrollgruppen som inte tränade. Självreglerat beteende överfördes även till andra aspekter i deltagarnas liv, bland annat mindre alkohol och koffein, rökning och känslomässig stress och samtidigt ökade sundare matvanor, åtagande av uppgifter och bättre studievanor.

Inlärningskurva

Styrketräning är inte den enda typ av anaerob träning. Kortdistanslöpning kan förbättra den kognitiva inlärningen bättre än lågintensiv aerobisk. I en tysk studie om träningsintensitet och kognitiv inlärningsförmåga mellan tre grupper. En grupp utförde intervallspurter i tre minuter, en annan utförde lågintensiv aerobisk jogging i 40 minuter och kontrollgruppen vilade under 15 minuter. När alla grupper gavs uppgiften att lära sig nya ord, avslutade gruppen som utfört kortdistanslöpning uppgiften 20 procent snabbare än de andra två grupperna. Anledningen är att anaerob träning ökar ett protein som kallas brain-derived neurotrophic factor som gör att nervceller utvidgar sig, vilket ger högre inlärningskapacitet.

Källor