Skillnader mellan fysiologi & kinesiologi inom träning

2 min


Alla sorts motion påverkar din kropp på en anatomisk och fysiologisk nivå. Kinesiologi identifierar olika rörelsemönsters anatomiska mekanismer och utfall. Träningsfysiologi visar hur träningarna påverkar hjärtfrekvensen, blodtrycket, lungkapaciteten och blodprofilen. Fastän de olika disciplinerna fokuserar på olika rörelsemoment, är vetenskapen relaterad. Till exempel ger kontinuerliga, snabba, stormuskelsrörelser högre hjärtfrekvens, och högre hjärtfrekvens värmer musklerna och gör dem mer flexibla.

Träningsfysiologi

Träningsfysiologin undersöker mekanismerna som hjärt- och lung-, matsmältnings-, endokrin-, och nervsystemen använder för att reagera på motion. Till fysiologin tillhör energibehovets, energiförflyttningens och miljöeffekternas – som kallt väder, luftfuktighet, värme, försurning, pollen och altitud – påverkan på träningsförmågan. Syretransport, eller studien av hur syre tar sig till kroppsvävnader, ingår i ämnet. Genom träningsfysiologin upptäcker du hur mycket motion du behöver – och i vilken intensitet – för att bränna kalorier, gå ner i vikt och skydda mot hjärtsjukdomar.

Kinesiologi

Till kinesiologin tillhör anatomiska principerna, geometrin, motorinlärningen och fysiologin som beskriver hur kroppen rör sig. Genom kinesiologin lär du dig hur din hållning påverkan rörelseeffektiviteten, och hur muskel och skelettskador sker. Kinesiologi beskriver också muskelskapelseprocessen och hur musklerna blir flexibla och koordinerade.

Skillnader

Träningsfysiologin skiljer sig från kinesiologin i och med att primära fokusen är hjärtat till skillnad från andra kroppsmuskler. En lägre hjärtfrekvens, kroppsfettsnivå, kroppsvikt och blodtryck visar på fysiologiska förbättringar från ditt träningsprogram. Kinesiologin skiljer sig från träningsfysiologin i och med att muskler, ligament, ben, senor och leder är det största fokusen, istället för hjärtat och lungorna. Ökad muskelstyrka, spänning och flexibilitet, i kombination med bättre hållning och rörelsemekanik visar på kinesiologiska förbättringar från ditt träningsprogram.

Träningsfysiologins bredd i praktiken

Certifierade träningsfysiologer, kardiologer och lungläkare använder träningsfysiologin för att avgöra patienternas hälsa. De utför då och då motionsstresstester, vilka tyder på om patienterna förbättrar sig efter en medicinsk behandling, syrebehandling eller träningsprogram. Träningsorganisationer som American Council on Exercise och American College of Sports Medicine använder också träningsfysiologer för att avgöra vilka effekter olika aerobiska träningsprogram har.

Kinesiologins bredd i praktiken

En kontorsstol, en tennisrack och en styrketräningsmaskin på gymmet har en sak gemensamt. De utvecklades med råd från en kinesiolog som studerade rörelserna som ingick i apparatens användning, bestämde potentiella problem och utformade en effektiv design. Om till exempel en chef märker att det har varit många arbetsplatsskador, kan hen be en kinesiolog undersöka arbetsplatsen och föreslå ändringar till stolar, skrivbord eller andra arbetsmiljösobjekt. En fitness instruktör kanske ber en kinesiolog att undersöka träningsprogrammets effekt på olika kroppsdelars styrketräning.

Relaterade områden

Att de här disciplinerna överlappar innebär att läkare, sjukgymnaster, ortopeder, personliga tränare och idrottstränare studerar båda ämnena. En skidåkare i New England kanske presterar bra på pisterna i Maine, men tekniken brister i Colorado vid hög altitud. En puls oximeter – en liten apparat som placeras på fingret och mäter pulsen och syrehalten – visar att hennes puls syre har fallit under 90 procent, vilket tyder på att otillräcklig syretillförsel till musklerna har minskat henne förmåga att röra sig koordinerat. Likaså kan ovanligt hög hjärtfrekvens under vissa sorters motion tyda på extrem obalans mellan muskelgrupperna som tvingar kroppen att använda extra energi. Extra energibehovet skapar en högre hjärtfrekvens.

Källor