Varför livvakter kör en helt annan & bättre sim-spark än du

2 min


Fjärilssparken används när man simmar freestyle, eller crawl. Ryggsim, eller bakåtcrawl, använder sig också av fjärilssparken. Även om fjärilssparken kan användas för att trampa vatten upplever många simmare att saxsparken är mer effektiv, eftersom den låter benen vila kort mellan sparkarna. Saxsparken används också för att ge kraft i sidotaget och dra sig fram.

fjärilsim spark

Hastighet

Om målet är att simma från punkt A till punkt B på kortast möjliga tid är den snabbaste metoden oftast freestyle, med fjärilssparken. Att sparka på det sättet innebär att man ständigt alternerar upp och ner och ”sparkar” fötterna mot vattenytan. Fjärilssparken får kraft av musklerna i kärnan och de övre delarna av benen, och kräver att knäna och vaderna är avslappnade – aldrig låsta. Tårna pekar nedåt och bakåt – i den motsatta simriktningen – och snabba, ytliga sparkar hjälper till att paddla simmaren genom vattnet.

Uthållighet

Många simmare gillar sidotaget för att simma länge, eftersom det tillåter en enkel, avslappnad takt och simmas med huvudet ovanför vattnet. Sidotaget använder saxsparken, som börjar i den glidande positionen med benen utsträckta bakom dig. Enligt Swimming and Water Safety Manual från amerikanska Röda Korset kan du låta benen återhämta sig från denna position genom att böja höfterna och knäna – med knäna tätt ihop – för att dra båda hälarna mot rumpan. De menar att den övre vaden bör vara lite böjd, medan tårna på den nedre foten bör vara pekade för att förbereda inför sparken. Ditt övre ben förs sedan framåt medan det nedre benet sträcks bakåt, och sedan ”piskas” benen bakåt tillsammans i en enda stark, konstant rörelse, för att nå den glidande positionen. Benen ska aldrig korsas. Drivkraften från den explosive sparken är tillräckligt för att du ska kunna vila kort medan du glider fram mellan simtagen.

Simning med huvudet uppåt

Att simma sidotag med huvudet uppe ur vattnet låter dig se lätt, och används av simmare på öppet vatten eller för att hålla koll på ett mål längre bort. Även om du kan simma crawl med huvudet uppåt kräver det mycket energi, och låter dig inte vila. Många simmare gillar sidotag för att saxsparken låter dig ha huvudet uppåt, och simma i en takt som låter dig föra en enkel konversation. Siminstruktörer använder sig ofta av sidotag eller crawl – med saxspark – när de simmar bredvid en elev för att observera och ge instruktioner.

Bära och frakta

Freestyle är det snabbaste sättet att röra sig genom vattnet, men även om fjärilssparken låter dig paddla dig fram snabbt så gör crawl att armarna tillhandahåller väldigt mycket kraft. Eftersom saxsparken är stark nog för att simma med en hand eller utan händer, kan du använda en eller båda händerna för att bära eller frakta ett objekt – eller en person – genom vattnet. Livvakter använder saxsparken när de för en person till säkerhet, fast sparken är inverterad – det övre benet sparkar bakåt och det undre benet sparkar framåt – för att undvika att sparka personen de hjälper.

Källor