Varför gör min rygg ont när jag springer?

3 min


Löpning är något du gör för att komma i form, för ren njutning, eller båda. Men du kommer helt klart inte finna löpning njutbart om det orsakar ryggsmärtor. Om ryggsmärtorna är svåra nog kanske du måste lägga ner löpning över huvud taget, men det kommer också minska fitness aspekten. Om du å andra sidan lyckas avgöra källan till ryggsmärtorna så kan du ofta göra små förändringar som hjälper dig att njuta av löpning igen.

Underlaget är oförlåtande

Ytan du löper på kan ha stor slagkraft — bokstavligt talat — på din rygghälsa. Varje gång din fot träffar ytan du löper på så absorberar din kropp kollisionen. Om du löper på en mjukare yta — exempelvis på en löpbana — så ger marken efter lite och absorberar en del av kollisionen. Men ytor som asfalterade vägar är mindre förlåtande, mer av kraften färdas genom kroppen, inklusive din rygg. Dessutom, om ytan lutar lite blir dina muskler obalanserade med varje isättning, vilket kan leda till smärta i nedre delen av ryggen. Leta efter löpytor som är både platta och rätt så mjuka.

Du har andra rörlighetsproblem

Muskelskador kan få dig att ändra din gångstil för att minska bördan på det området, vilket i sin tur gör att andra muskler belastas, exempelvis de i ryggen. På samma sätt kan problem som skulle vara relativt små, eller ens omärkbara, i det dagliga livet tvinga kroppen att göra onaturliga justeringar när du springer. Som exempel: om ett ben är kortare än det andra kan skillnaden skapa en obalans i närliggande muskler, inklusive låga ryggmuskler, och leda till ryggsmärtor. Om du har platta fötter kan kraften som vanligtvis absorberas av fotvalvet färdas upp och nå din rygg. Ta kontakt med en läkare om du misstänker att du har problem med din kropp. Dålig löpteknik är dålig kan det ha samma effekt som en skada och skapa obalans i muskler som kan leda till ryggsmärtor. Om du har ryggsmärtor utan uppenbar förklaring, kontakta en löpcoach som kan analysera din löpteknik.

Dina hamstringsmuskler är spända

Spända hamstringsmuskler (baksida lår) kan bidra till ryggsmärtor även om du inte är löpare, och med belastningen från löpning kan göra situationen än värre. Muskelspänningarna kan minska rörelsefriheten av höften och belasta lägre delen av ryggen. Värm innan löpning upp med lätt aerob träning fem till 10 minuter — exempelvis snabb gång — följt av rörlig hamstringsstretching såsom höga sparkar med raka ben. Efter löpning, gör statisk hamstringsstretchning för att ytterligare mjuka upp musklerna.

Dina ben eller din bål behöver träning

Bålmusklerna i buken och ryggslutet absorberar en stor del av skakningarna när du löper. Svaga bålmuskler kan alltså leda till problem i ryggslutet. Dessutom kan löpning orsaka obalanserad muskulatur då höftmuskler och främre lårmuskler tvingas arbeta mer än hamstrings, gluteus maximus (sätesmusklerna) i rumpan. Lösningen på problemet är att utföra träning som stärker hamstringsmuskler, gluteus maximus och bålmuskler.

Du har tränat för mycket

Ryggsmärtor kan vara din kropp som säger att du tränat för hårt. Om du exempelvis ökat löpdistans från 3 km till 6 km så kan du pressats hårdare än vad de klarar av. Du bör istället öka löpdistans och löptid gradvis. Som en tumregel, öka inte din träningsbörda med mer än 10 procent inom en vecka.

Källor