Risk för folkhälsan att flytta myndighet

Att flytta folkhälsoinstitutet innebär, förutom en flyttnota på 86 miljoner, att institutet förlorar kompetens och blir mindre effektivt, anser institutet i ett remissvar.

2004 års försvarsbeslut innebär nedläggning av militära förband på flera orter. För att dämpa de negativa konsekvenserna för sysselsättningen har en utredning inom regeringskansliet föreslagit att flera statliga myndigheter flyttar sin verksamhet till de drabbade orterna. En av dessa är Statens folkhälsoinstitut som föreslås flytta till Östersund med hela sin verksamhet.

Förslaget får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt folkhälsoarbete och myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, konstaterar de i sitt remissvar på Lokaliseringsutredningens förslag och räknar upp en rad verksamheter som kommer att försvåras eller skjutas upp.

De anför också att förverkligandet av den nationella folkhälsopolitiken förutsätter en pådrivande roll från deras sida; ett arbete som har inletts och riskerar att helt förlora tempo.

Erfarenheterna från tidigare omlokaliseringar visar att stora delar av personalstyrkan byts ut, vilket innebär att det tar lång tid att bygga upp ny kompetens.

Utredningens förslag får dessutom betydande ekonomiska konsekvenser, konstaterar dem. Engångskostnaderna har beräknats till 86 miljoner kronor vartill kommer en årlig merkostnad på 13 miljoner kronor, vilket motsvarar tio procent av nuvarande förvaltningsanslag, utan att det resulterar i någon verksamhet.

De rekommenderar att man, istället för en utlokalisering, satsar på att bygga upp ett regionalt folkhälsocentrum. Det skulle ge lika stora regionalpolitiska fördelar som en utlokalisering av myndigheten men inte medföra nackdelar i form av kompetensförstöring och minskad effektivitet.

Många andra remissinstanser pekar på att omlokaliseringen kommer att leda till stor kompetensförlust och att kostnaderna underskattats i utredningsförslaget.

Enligt Arbetsgivarverket går den ekonomiska kalkylen inte ihop över en 20-årsperiod och sannolikt inte heller i ett längre perspektiv.

Omlokaliseringen ska, enligt förslaget, vara klart i början av 2009. Förslaget ska tas upp i regeringens vårproposition, som läggs den 14 april, och beslutas av riksdagen före sommaren.

Våra senaste produkttester

Kosttillskott Reportr.se's betyg
BURN En otäckt bra fettförbrännare, överdosera inte! Läs mer
Synerlin Sveriges kanske mest sålda fettförbrännare. Stabil och omtyckt av många atleter. Läs mer
RAW Rampage En PWO (pre-workout) som ger bra tryck under träningen. Lämnar inget åt slumpen. Läs mer
Core BCAA Powder Det bästa BCAA-tillskottet vi provat på Reportr. Goda smaker. Läs mer
Core Whey Protein Mycket prisvärt vassleprotein. Du hittar inget billigare av samma kvalitet. Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

banner