Regelefterlevnad, Marknadsföringslagen

Nedan beskrivs Reportr.se’s regelefterlevnad gällande Marknadsföringslagen, samt följande regler och riktlinjer:

Vi gör allt som krävs för att på ett korrekt sätt presentera produkter eller tjänster som vi använder, rekommenderar eller på annat sätt hänvisar till på Reportr.se. Vi uppnår en komplett regelefterlevnad genom insamlandet av ett uttryckligt samtycke från våra användare, samt statiska annonsmärkningar som användaren inte kan klicka bort.

Reportr.se är en professionell jämförelse- och rekommendationstjänst, och för att erbjuda våra användare denna tjänst gratis mottar vi affiliate-ersättning för att kunna fortsätta producera köpguider och produktrekommendationer. Inget innehåll eller produkturval har påverkats av, eller publicerats på beställning av, kommersiella aktörer.

Det är vårt mål att anamma riktlinjerna och kraven från KO, ICC, RO och SJF till gagn för alla, och med det i åtanke vill vi ge följande upplysningar avseende vår affärsmodell:

Annonsmärkning

Den information som gjorts tillgänglig på Reportr.se kan innehålla direkta eller indirekta hänvisningar till produkter, program eller tjänster som kan vara reklam i form av annonslänkar. Det innebär att Reportr.se kan motta en provision baserat på ordervärde.

Observera att produktlänkningar kan komma att inte bli kända invid varje enskild annons, produkt eller tillhörande länk. För att vara säker bör du helt enkelt anta att det finns en kommersiell produktlänkning och att vi kan få ersättning i pengar eller på annat sätt för allt du köper till följd av att du besökt denna webbplats, och att vi kan få betalt endast genom att du klickat på någon länk.

Deklaration av annonsmärkningar

  1. Ett statiskt meddelande om Reportr.se’s användande av annonslänkar visas överst på sidor med produkttabeller och dess affiliatelänkar. Meddelandet visas för samtliga enheter och på samtliga sidor som innehar denna typ av produkttabell.
  2. Samtyckte till Reportr.se’s användande av annonslänkar inkrävs på samtliga sidor för samtliga enheter på Reportr.se vid första besöket.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.