Regelefterlevnad, Marknadsföringslagen

Av
Reportr

Nedan beskrivs Reportr.se’s regelefterlevnad gällande Marknadsföringslagen, samt följande regler och riktlinjer:

Vi gör allt som krävs för att på ett korrekt sätt presentera produkter eller tjänster som vi använder, rekommenderar eller på annat sätt hänvisar till på Reportr.se. Vi uppnår en komplett regelefterlevnad genom insamlandet av ett uttryckligt samtycke från våra användare, samt statiska annonsmärkningar som användaren inte kan klicka bort.

Reportr.se är en professionell jämförelse- och rekommendationstjänst, och för att erbjuda våra användare denna tjänst gratis mottar vi affiliate-ersättning för att kunna fortsätta producera köpguider och produktrekommendationer. Inget innehåll eller produkturval har påverkats av, eller publicerats på beställning av, kommersiella aktörer.

Det är vårt mål att anamma riktlinjerna och kraven från KO, ICC, RO och SJF till gagn för alla, och med det i åtanke vill vi ge följande upplysningar avseende vår affärsmodell:

Annonsmärkning

Den information som gjorts tillgänglig på Reportr.se kan innehålla direkta eller indirekta hänvisningar till produkter, program eller tjänster som kan vara reklam i form av annonslänkar. Det innebär att Reportr.se kan motta en provision baserat på ordervärde.

Observera att produktlänkningar kan komma att inte bli kända invid varje enskild annons, produkt eller tillhörande länk. För att vara säker bör du helt enkelt anta att det finns en kommersiell produktlänkning och att vi kan få ersättning i pen 500 (Internal Server Error)

reportr.se

500 (Internal Server Error) - Programfel

Ett programfel intrffade nr sidan skulle visas.

An internal server error occured while processing your request.

Begrd sida / Requested URL:

https://reportr.se/regelefterlevnad-marknadsforingslagen/

Vanliga orsaker till programfel:

  • Programmet har inte gjorts krbart.
  • Programmet har laddats upp till servern p fel stt.

Ls mer om CGI-script i manualen

Leverantr/Provider