Den vanligaste missuppfattningen om puls vid träning

1 min


Hjärtats slagfrekvens – puls – är en god indikator på ditt generella hälsoläge. American Heart Association bekräftar att aerob träning kan minska vilopulsen och öka effektiviteten i hjärt- och kärlsystemet. Vid styrketräning kommer pulsen vara högre än vid löpning, men mekanismerna som styr frekvensen i de olika träningsformerna skiljer sig åt.

puls pulsträning

Konditionsträning

Löpning i lätt till medel-tempo kommer troligtvis höja hjärtfrekvensen från 50 till 80 procent av maximal kapacitet. Vid konditionsträning kommer kroppens mesta energibehov tillgodoses av ökad syretillförsel. Med ett högre tempo ökar syrebehovet.

Styrketräning

Med korta explosiva styrkeövningar kräver styrketräning mer energi än vad kroppen kan tillgodose genom syreupptagning. Kroppen tillförs anaerob energi (glykogen) och hjärtat slår snabbt vid återhämtning efter en kraftig muskel ansträngning. Vanligtvis nås en högre maximal puls vid styrketräning än vid löpning.

Vanliga missuppfattningar

Med anledning av att hjärtfrekvensen vanligtvis är högre vid styrketräning än vid löpning finns det en utbredd uppfattning om att styrketräning även förbättrar konditionen. Men syreupptagningen är inte proportionell till den ökade hjärtfrekvensen och bidrar därmed inte nämnvärt till en förbättrad kondition, vilket också bekräftas av American Counsil on Exercise.

Generella effekter

Regelbunden aerob träning, eller konditionsträning, kan minska blodtryck, förbättra syreupptagningsförmågan och sänka vilopulsen. Liknande resultat noteras vid styrketräning enligt University of New Mexico, men de främsta fördelarna är muskeltillväxt. Den mest effektiva träningen för förbättrad kondition är löpning.

Källor