Problem med sköldkörteln: Symptom på inflammation & behandling

4 min


Sköldkörteln är en liten och oerhörd viktig körtel som sitter på framsidan av halsen, nedanför struphuvudet. Trots att den är så liten är konsekvenserna när den trilskas desto större. Problem med sköldkörteln är dessutom betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Cirka hundra tusen kvinnor i Sverige behandlas för sköldkörtelstörningar.

Sköldkörteln väger endast 25 gram och är en viktig inre sektorisk körtel. Den utsöndrar livsviktiga körtelhormoner som är nödvändiga för ämnesomsättningen i hela kroppen. Dessutom kontrollerar den värmeproduktionen i cellerna.

Alla kroppens celler behöver sköldkörtelhormon. Körtelrubbningar är vanligare än vad man kan tro och betydligt fler kvinnor än män drabbas. Så många som 5-10 gånger fler kvinnor än män drabbas. Troligen har det att göra med samspelet mellan sköldkörtelhormonerna och de kvinnliga könshormonerna. Som alla vet är kvinnors hormonsvängningar större än männens. Detta på grund av t ex menscykeln, graviditet och klimakteriet som alla leder till hormonomställningar. Sköldkörtelrubbningar förekommer hos ungefär nio procent av alla kvinnor. Hos äldre lite oftare.

Problem med sköldkörteln går i arv

Sköldkörtelproblem är dessutom ärftliga. Risken att drabbas är alltså större om du har släktingar med störd hormonfunktion. De vanligaste störningarna är för låg eller för hög ämnesomsättning. För låg ämnesomsättning är betydligt vanligare än för hög.
Trots att det är så vanligt är det sällan man pratar eller läser om problemet. En förklaring till detta kan vara att de symptom man drabbas av när sköldkörteln trilskas är mycket diffusa. Oftast vet inte den drabbade att symptomen har att göra med sköldkörteln. Trötthet, huvudvärk, sköra naglar, svettningar och viktminskning är bara några av de många fysiska symptomen. Symptom som dessutom är vanliga i dagens samhälle på grund av t ex stress, utbrändhet och övergångsbesvär. Istället för att uppsöka en läkare skyller man på annat och fortsätter att lida i tysthet.

De som däremot söker hjälp hos doktorn gör det oftast på grund av tröttheten de känner. Vissa blir så trötta att de knappt kan hålla sig vakna. Trots att man tar det lugnt och vilar finns tröttheten envist kvar i kroppen.
Sköldkörtelstörning med för låg ämnesomsättning kallas för hypothyreos (hypo betyder under).
De som drabbats av hypothyreos har för låga nivåer av sköldkörtelhormon i blodet. Symptom på för låg sköldkörtelhormon kan vara att man ofta är trött, att man fryser även om det är mitt i varma sommaren, muskelkramp och depression. Dessutom kan man drabbas av torr hud och torrt hår. Vissa drabbas till och med av håravfall. En sänkt sköldkörtelfunktion kan också vara förenad med blödningsrubbningar såsom långdragna, oregelbundna rikliga blödningar.

Symptom på problem med sköldkörteln

Symptomen är som sagt otydliga och kommer dessutom smygande. Att symptomen kommer från så många och så många olika organ kan göra att även en läkare kan ha svårt att ställa en snabb diagnos. Men så fort man börjar misstänka att felet är sköldkörteln är det lätt att ställa en diagnos. En doktor kontrollerar dina sköldkörtelhormoner genom att ta ett blodprov. Behandlingen sker med tabletter som innehåller konstgjorda substanser som ersätter det hormon som körteln inte kan producera. Hypothyreos drabbar oftast kvinnor efter klimakteriet.
Sköldkörtelrubbningar är även vanliga hos kvinnor under graviditeten. När en kvinna är gravid sänks aktiviteten i immunförsvaret. Då kan det hända att sköldkörteln angrips av antikroppar. Detta är något som kroppen oftast själv kan reglera. I vissa fall kan en hormonbehandling behövas. Efter förlossningen ökar immunförsvaret igen.

När sköldkörteln producerar för mycket av det hormon som behövs för cellernas ämnesomsättning kallas det för hyperthyreos (hyper betyder över). Kroppen går på högvarv för att hormonproduktionen överstimuleras. Cirka 2 000 kvinnor drabbas varje år. Hyperthyreos kallas även för Graves sjukdom. Hög ämnesomsättning i kombination med förstorad sköldkörtel kallas för giftstruma. Det medicinska namnet är toxisk diffus struma. Hos vissa som drabbas kan sköldkörteln bli så stor att det blir en synlig utbuktning nedtill på halsen.

Alla åldersgrupper kan drabbas, men oftast hittar man sjukdomen hos dem som är mellan 20-40 år. Har man för hög ämnesomsättning kan det yttra sig i ökad aptit, i kombination med viktminskning, svettningar och värme vallningar, kort stubin, muskelsvaghet, mensrubbningar och hjärtklappning.

Behandling med medicin eller operation

Även vid hyperthyreos kommer sjukdomen smygande. Och precis som vid för låg ämnesomsättning ställs en diagnos genom att mäta nivåerna av sköldkörtelhormoner i blodet. De som har en lätt eller medelsvår sjukdom kan behandlas med medicin. Men är det så att sköldkörteln är förstorad sker behandling oftast genom en operation, där man tar bort delar av sköldkörteln. Efter operationen måste man ta konstgjort hormon i tablettform, en tablett som man sedan tar resten av livet för att hålla sig helt symptomfri.
Det finns även en tredje behandlingsmetod i form av radioaktivt jod. Genom att dricka en smakfri lösning får man celler i sköldkörteln att skrumpna bort och sluta bilda hormoner. Nackdelen med denna behandling är man på sikt riskerar att drabbas av en för låg sköldkörtelfunktion.

FAKTA SKÖLDKÖRTELN

  • På latin heter sköldkörteln glandula thyroidea.
  • Sköldkörteln reglerar många av kroppens funktioner och ligger inbäddad i skyddande vävnader i halsen. Den är väldigt liten och väger endast 25 gram.
  • De vanligaste störningarna är för låg (hypothyreos) eller för hög (hyperthyreos) ämnesomsättning. Sköldkörtelstörningar är vanligare hos kvinnor än hos män.
  • Den lilla körteln utsöndrar livsviktiga hormoner till blodet och är nödvändig för ämnesomsättning och värmeproduktion i cellerna.
  • En förstorad sköldkörtel kallas struma.
  • Sköldkörtelstörningar är ärftliga.
  • När sköldkörteln trilskas kan symptomen komma från många olika organ i kroppen.
  • Att få sina sköldkörtelhormoner kontrollerade sker genom ett enkelt och smärtfritt blodprov.
(Vanliga söktermer: sköldkörtel symptom hos kvinnor, inflammation i sköldkörteln symptom, inflamerad sköldkörtel medicin, https://reportr se/problem-skoldkorteln-symptom-inflammation-behandling/)