Nyponpulver hjälper mot svår artros – utan biverkningar

2 min


Fem nordiska kliniska studier visar att två av tre patienter med folksjukdomen artros, ledförslitning, blir kraftigt förbättrade med ett naturmedel gjort på nyponpulver.
 Bland medelålders kvinnor med artros är effekten ännu bättre – åtta av tio får minskad smärta, ökad rörlighet och högre livskvalitet med några väl valda kosttillskott. Och idag är det enklare än någonsin att hitta de bästa kosttillskotten.

– Detta är bland det största som hänt inom växtmedicin på många år. Det här medlet skulle årligen kunna spara in många hundra miljoner kronor åt samhället. Många av patienterna kan halvera sin vanliga artrosmedicinering eller helt sluta med den, säger Markus Karlsson som är chefsforskare på Institutet för jordbruksforskning.

Den totala årliga samhällskostnaden för artros är 12,5 miljarder kronor, enligt en nyligen publicerad studie från Hälsouniversitet i Linköping. Kosttillskottet heter LitoZin och introduceras nu i Sverige. LitoZin har en kraftig antiinflammatorisk verkan. Flertalet patienter får effekt redan efter tre, fyra veckor. LitoZin har inga biverkningar, interagerar inte med andra läkemedel och hjälper mot artros i alla dess former. Folksjukdomen artros är den vanligaste ledsjukdomen och drabbar främst kvinnor.

– Naturmedel med så här väldokumenterad och tydlig effekt är ovanliga men har en lysande framtid. Främst för att de inte ger några biverkningar. Artrosmedicinerna ger många biverkningar på mage, njure och lever. För dem med svår artros är LitoZin ett bra komplement som gör att den vanliga medicineringen kan minskas. De som har lättare artros kan ofta byta ut den vanliga artrosmedicinen mot LitoZin. Eftersom LitoZin även har en förebyggande effekt så kan man även ta den i det syftet, säger Markus Karlsson som identifierade den aktiva substansen i LitoZin.

Det som skiljer LitoZin från många andra kosttillskott är att tillverkaren bekostat omfattande klinisk forskning. Även det danska Reumatikerförbundet samt jordbruksdepartementet har sponsrat forskningen. Den har resulterat i att man hittat den verksamma substansen, GOPO, som finns i den speciella nyponart som används och odlas ekologiskt i Danmark och Sverige.

– Denna aktiva substans var tidigare okänd. Den innehåller både fettsyror och sockerarter. Den verkar antiinflammatoriskt och cellskyddande. Efter att de två första mycket lovande studierna om LitoZin publicerades började en dansk chefskirurg att rekommendera LitoZin till patienter som väntade på ledoperation. Efter ett halvår avbokade 26 av 30 patienter sina operationer.

– Under mina 20 år som läkare har jag aldrig sett något liknande, säger han som anser att effekten är odiskutabel.

Sedan dess har har ytterligare fem studier utförts – fyra på universitetssjukhuset i Köpenhamn samt en vid ortopedavdelningen på Vestfolds Centrala sjukhus i Tönsberg i Norge. Resultatet av studierna är samstämmiga. Vid svår artros får två av tre minskade besvär. Smärtan minskar markant och rörligheten fördubblas. Studierna visar även att konsumtionen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel minskar med upp till 50 procent. En av de kliniska studierna är gjord på medelålders kvinnor med artros. Närmare 80 procent svarade på behandlingen med LitoZin. Jämfört med placebogruppen upplevde dessa kvinnor i genomsnitt en tre gånger så stor förbättring. Och LitoZin-gruppens förbrukning av smärtstillande medicin var i genomsnitt en fjärdedel av placebogruppens.

Artros – vad är det?

Artros är en ledbrosksjukdom som innebär att brosken i lederna deformeras och bryts ned. Nedbrytningen av brosket kan börja utan känd orsak eller bero på en annan skada, belastning, medfödda missbildningar eller annan sjukdom. Mellan 300.000 och 350.000 svenskar har fått diagnosen artros men diagnosen sätts inte alltid och mörkertalen är därför stora. De drabbade lider av värk och ibland svullna leder som gör att rörligheten och livskvaliteten försämras.

(Vanliga söktermer: https://reportr se/nyponpulver-artros-biverkningar/)