Varför naturlig hudvård med ekologiska hudvårdsprodukter är viktigt

1 min


Kroppen är din viktigaste närmiljö. Vi vill hjälpa dig att vårda den.
 Här handlar det om huden, ett av kroppens märkligaste organ.

Vår hud är levande och i ständig förändring. Enkelhet, regelbundenhet och sunt förnuft är nyckelorden för all framgångsrik hudvård. Det innebär att tänka långsiktigt, skyddar sig mot solens skadliga strålar, föroreningar och stress, samt att man är klok nog att ta vara på det bästa från både vetenskap och natur. Kort sagt – allt som bidrar till kroppens hälsa avspeglas i huden.

Att fokusera på det yttre är viktigt, men inte allt. Ett sunt levnadssätt, en väl avvägd kost och en positiv livssyn är minst lika viktigt som bra bashudvård. Du kanske sköter din hy efter konstens alla regler, men om du lever för hektiskt, har felaktiga kostvanor eller går igenom uppslitande känslokriser mår hyn inte bra.

Betrakta hudvård som en integrerad del av en mer omfattande hälsoplanering.

Huden är ett av kroppens märkligaste organ och avspeglar mycket exakt dess hälsotillstånd, inte bara fysiskt utan också emotionellt och psykologiskt. Nervösa reaktioner som t ex, rodnad har synlig verkan på huden och en mer komplicerad effekt på olika hudtillstånd.

Psoriasis, eksem, rosaca och acne har en benägenhet att blossa upp under oro och stress. Det är nu allmänt känt att om man går till botten med orsaken till oron så förbättras hudens tillstånd, mer än av mediciner. Varför det är så har man ännu inte lyckats finna svar på. Däremot vet man att huden är en komplicerad, dynamisk struktur som hela tiden förnyas och förändras som en reaktion på många yttre och inre faktorer.