4 Stora nackdelar med armhävningstester (särskilt nr 3 i listan)

2 min


Trots det nästan oändliga antalet övningar som finns så har armhävningar blivit en vanlig metod för att mäta fysisk kondition. Armhävningstester användas bland annat för att skilja på bra och dåliga kandidater i en tävling eller som en del av ett intagningsprov till ett sportlag. Armhävningstestet är enkelt: en observatör räknar samtidigt som deltagaren gör så många armhävningar som möjligt. Armhävningar som är oavslutade eller utan korrekt teknik räknas inte. Även om armhävningstestet har fördelar som att det är enkelt att administrera, så är det inte perfekt.

Begränsad muskelbedömning

Även om man kan få en liten inblick i en persons fysiska kondition med hjälp av ett armhävningstest, är bedömningen begränsad till endast överkroppens styrka. Armhävningar engagerar främst musklerna i ditt bröst, dina axlar och dina triceps, men dessa utgör bara en del av alla musklerna i överkroppen. Dessutom så ger testet ingen inblick i hur starka musklerna är i underkroppen. I sin helhet så ger armhävningstestet ingen övergripande bild av deltagarens allmänna fysiska kondition.

Begränsad bedömning av attribut

Armhävningstestet analyserar bara ett attribut: den muskulär uthålligheten. Eftersom testet endast mäter antalet gånger en person kan lyfta en specifik vikt är där ingen bedömning av muskelstyrka. Att veta om hur mycket man orkar flytta kan vara viktigt i sig i många sammanhang. Till exempel måste en linjeback i ett amerikanskt fotbollslag kunna förflytta mycket tunga föremål.

Ingen hänsyn till kroppsvikt

Testet misslyckas även med att ge en fullständig bild av den fysiska konditionen eftersom deltagarens vikt inte beaktas. De enda variablerna på armhävningens prestandan är kön och ålder. Men eftersom kroppsvikt är det enda motståndet i övningen är det troligt att deltagarens vikt påverkar svårighetsgraden. En person som är stark i förhållande till sin vikt kan göra färre repetitioner än någon som är måttligt stark i förhållande till sin vikt, det beror på om den första personen är mycket tyngre.

Skaderisker

Eftersom ett lyckat armhävningstest bestäms utefter hur många repetitioner man klarar av är risken för skador stor. Tekniken kan blir sämre i önskan att man hinna göra fler. Dessutom finns det risk för att man pushar sig själv för hårt. En överansträngning som denna kan ytterligare öka skaderisken, speciellt om man inte är van att göra flera armhävningar på raken.

Källor