Maxtest-övning med EKG för att avgöra sin maxpuls

2 min


För att utvärdera och testa hjärtats maximala förmåga – maxpuls – utsätts individer för träningsövningar som höjer hjärtats frekvens till sin maximala nivå. Eftersom träning är hjärtats mest naturliga form av ansträngning är det ett bra test för att utvärdera funktionen i blodflöde och pumpvolym. Genom elektorkardiografi produceras data över hjärtats funktion och presenteras därefter i ett elektrokardiogram, eller EKG. Under testet pressas vanligtvis individen till höga och påfrestande nivåer av träning, men observeras noga. Vanligtvis över 85 procent av uppskattad maximal puls vid personens ålder, eller 85 procent av 220 minus egen ålder.

puls pulsträning maxpuls

Träningsfysiologi

För full förståelse av den maximala pulsen under träning är det viktigt att ta hänsyn till grundläggande träningsfysiologi och testfunktionalitet. Muskelcellerna i hjärtat ansträngs hårdare vid träning och ökar hjärtats behov av syre. Om hjärtat inte får tillräckligt med syre kan det leda till celldöd och i förlängningen hjärtinfarkt. Behovet uppskattas genom att multiplicera hjärtats frekvens med det systola blodtrycket (trycket vid hjärtats sammandragning). Hos personer med ett lågt behov kan det dras slutsater om risk för framtida infarkter. Med hjälp av EKG är det därför möjligt att tidigt upptäcka hjärtproblem i form av döda eller döende hjärtceller.

Metod

Ett test utförs vanligtvis genom att individen utför ett fysiskt träningspass på löpband. Testet påbörjas med promenad på plan yta för att succesivt ökas till jogging och löpning samtidigt som vinkeln på löpbandet ökar till en brantare lutning. Hjärtfrekvensen ökar tills individen når sin maximala nivå av ansträngning.
På individer med hälsoproblem kan tester även utföras med hjälp av läkemedel. Hjärtat stressas då på likvärdigt sätt som vid fysisk ansträngning. Det är däremot viktigt att rådgöra med läkare före ett farmakologiskt stresstest.

Diagnos

EKG används som ett hjälpmedel för att avgöra hjärtats hälsoläge. Hjärtslagen och dess frekvens indikerar funktionalitet och kvalitet. Vanliga indikationer utgörs av variationer i muskelcellernas funktion. Eventuella skador som upptäcks vid en EKG undersökning leder vanligtvis till återbesök och ytterligare observationer. Djupare tester utförs då, vanligtvis med hjälp av modern magnetkameraundersökning, för att avgöra hur hjärtat pumpar vid träning.

Behandling

Om ett maxtest på löpband indikerar hjärtproblematik vid maximal ansträngning finns det olika behandlingar att tillgå. Läkare ororar sig särskilt för kramper och symptom för eventuella infarkter och hjärtkranssjukdomar. Behandling innebär vanligtvis läkemedel, men kan i värsta fall innebära operation och hjälp av implantat.

Källor