När når män och kvinnor sin fysiska peak?

2 min


Flickor har en tendens att växa om pojkar i tonåren, och når sin slutliga längd vid cirka 16 års ålder. Men även om flickor slutar växa i mitten till slutet av tonåren fortsätter pojkar att växa upp till 18 års ålder, och förbi det. Båda könen fortsätter att mogna fysiskt efter att de uppnått sin maximala längd, och uppnår en fysisk topp i 20-årsåldern eller 30-årsåldern.

Fysisk prestanda

Förmågan att utföra fysiskt arbete och reproducera utan svårighet når vanligtvis sin peak i tidiga 20-årsåldern, enligt författarna Robert V. Kail och John C. Cavanaugh, i boken Human Development: A Life-Span View. Även om miljön, livsstilen och genetik spelar en stor roll i hur snabbt kroppen förfaller förlorar alla män och kvinnor en viss mängd koordination och skicklighet i slutet av 30-årsåldern. Denna förlust av fysisk prestanda leder till att atleter som tävlar i ansträngande sporter, som basket, fotboll och tennis, går i pension tidigt.

Muskler och benmassa

Benen byggs ständigt upp, ända tills män och kvinnor når den tidiga 30-årsåldern, enligt American College of Sports Medicine. Män har en längre benutveckling än kvinnor, på grund av kvinnors minskade östrogennivåer i mitten av livet, vilket får kvinnor att tappa i benmassa snabbare. Peaken i muskelstyrka sker tidigare, innan 30 års ålder, och fortsätter genom medelåldern, i cirka 20 år. Efter 50 års ålder minskar muskelstyrkan med cirka 5 % per decennium, enligt ACSM. Viktbärande övningar kan hjälpa till att kompensera för dessa förluster om du tränar minst två gånger i veckan, under 45 – 60 minuter.

Metabolisk hastighet

Din metaboliska hastighet – takten i vilken din kropp konsumerar kalorier – når sin peak i mitten av 20-årsåldern, och sammanfaller med andra peakar, som den för benmassa och muskelutveckling. Efter mitten av 20-årsåldern förfaller mäns och kvinnors metaboliska hastighet med cirka 2 % per decennium, enligt Gabriella Boston i Basal Metabolic Rate Changes as You Age. Att sakta ner förlusten av muskelmassa genom träning och en välbalanserad kost kan hålla uppe den metaboliska hastigheten och försena förlusten.

Hjärt- och lungkapacitet

Hjärt- och lungfunktionen når sin peak vid en tidig ålder, enligt Exercise Standards av Fletcher et al., som publicerades i tidningen Circulation. Muskler kräver syre för att ge bränsle till träning. VO2max, kroppens maximala förmåga att använda syre under träning, når sin peak mellan 15 – 30 års ålder, senare för män än kvinnor. Under barndomen har pojkar och flickor liknande VO2max, men när pojkar växer om flickor ökar de också i muskelmassa, hemoglobin och blodvolym, och styrka i hjärtslagen, enligt dessa forskare.

Källor