Jobbar kroppen hårdare om man löptränar i kyla?

2 min


Effekterna som kalla temperaturer har på kroppen när du tränar är svårare att räkna med än värme, eftersom det beror på hur kall du är, hur hårt hjärtat arbetar, och hur många kalorier du gör av med. Generellt sett kommer kroppen att jobba hårdare om du joggar i kyla än om du joggar i rumstemperatur, men att jogga i värme får den att jobba ännu hårdare.

Forskning

En studie som citeras av American Council on Exercise mätte andningstakten hos personer som tränade i fyra olika temperaturer. De två kallare temperaturerna gjorde att personerna hade en högre andningsratio, vilket indikerar att de använde fler kolhydrater än fettkällor. Det stämmer dock fortfarande att kroppen arbetar olika hårt beroende på hur kallt det är. Om det är kallt nog att du börjar huttra kommer kroppen jobba ännu hårdare än den gör i varma temperaturer.

Mekanism

När kroppen utsätts för extrema temperaturer anpassar den sig med hjälp av en process som kallas för termoreglering. När du utsätts för extrem kyla när du joggar kommer kroppen vilja behålla sin naturliga kärntemperatur, och reducera mängden värme som du förlorar. Ett av sätten att göra detta på är genom att dra samman blodkärl i fettvävnad, vilket får hjärtat att jobba hårdare för att pumpa blod genom de försvårade vägarna.

Effekter

Exakt hur det kalla vädret påverkar dina träningsresultat beror på vem du frågar. Enligt New York Times saktar kalla temperaturer faktiskt ner metabolismen, vilket kan bero på att blodkärlen i fettvävnad dras samman. Baltimore Sun rapporterar dock att träning i kalla temperaturer tvingar kroppen att arbeta hårdare, vilket resulterar i att fler kalorier bränns när kroppen arbetar för att behålla sin kärntemperatur.

Kyla vs. värme

Även om kyla får kroppen att arbeta hårdare när du joggar har det inte samma effekt som under en varm sommardag. Det krävs mer energi för att ständigt kyla ner kroppen genom att svettas än för att värma upp den när du joggar i kyla.

Källor