Bli instruktör: Hur du lär ut kickboxning & konditionspass

2 min


Kickboxning med kondition är en av många populära gruppklasser, och kombinerar kampsport med en aerobicsklass energi. För att undervisa i det behöver du energisk musik och en träningsplan i fyra delar: uppvärmning, rytm, peak och nedvarvning. Ett bra pass varar i 45 – 50 minuter.

Många gym kräver att instruktörer ska vara certifierade, inklusive instruktörer i kickboxning. Beroende på dina mål kan du vilja utbilda dig och bli certifierad.

kickboxning grupp klass

Förbered området

Steg 1

Kontrollera området för att säkerställa att det är rent, säkert och stort nog för hela din klass.

Steg 2

Välj musik. Låtarna bör vara energiska och sporrande, som salsa eller dansmusik. Undvik snabb, mörk musik som trance och techno. Om du har tid kan du förbereda en spellista med lämpliga låtar för varje steg av träningspasset.

Steg 3

Testa ljudsystemet. Musiken ska hoppa igång så fort du trycker på knappen. Om du vill använda en mikrofon måste du kontrollera den också.

Uppvärmningen

Steg 1

Värm upp under de första tio minuterna.

Steg 2

Börja med stretching. Gör grundläggande stretchningar för varje del av kroppen som du planerar att aktivera.

Steg 3

Avsluta med lätt träning för varje muskelgrupp. Överväg positioner för yoga, calisthenics eller långsamma repetitioner med slag, sparkar och hållningar.

Rytm

Steg 1

Låt den här delen av passet vara i 30 minuter.

Steg 2

Led klassen genom 6 – 8 komplexa kombinationer. Börja med den första rörelsen av repetitionen i 4 – 8 repetitioner. Lägg till en andra rörelse i 4 – 8 repetitioner till. Fortsätt tills kombinationen är komplett. Detta hjälper varje elev att kunna göra kombinationen på ett lyckat sätt.

Steg 3

Inkludera minst en repetition med: slag (för armarna), bob & weave (för koordinationen), sparkar (för benen), crunches (för kärnan) och kombinationer som inkluderar två eller fler element.

Steg 4

Övervaka klassen för att se om deras takt är för snabb eller för långsamt. Justera din egen takt om så behövs.

Peak

Steg 1

Låt denna del av passet vara i 10 minuter, eller två femminuterssessioner med en kort paus mellan dem.

Steg 2

Se till att alla anstränger sig till max under denna del av passet.

Steg 3

Välj en eller två muskelgrupper att fokusera på under denna del av passet. Led klassen genom en komplex eller utmanande kombination i fem minuter. håll din energi uppe och uppmuntra eleverna när de börjar bli trötta.

Steg 4

Du kan även använda denna del av passet till att arbeta med mycket komplexa kombinationer, som arbetar med elevernas koordination snarare än deras uthållighet.

Steg 5

Om du har möjlighet bör du byta till den absolut mest energiska musik du har under den här delen av passet.

Nedvarvning

Steg 1

Varva ned i 10 minuter.

Steg 2

Börja med långsamma repetitioner av grundläggande rörelser och kombinationer. Det här kan vara ett bra tillfälle att hjälpa eleverna med deras hållning.

Steg 3

Avsluta med att stretcha. Med lösare och tröttare muskler kan det här vara ett bra tillfälle att stretcha längre, och fokusera på flexibilitet. En populär teknik är att ”gå som du kom”: att upprepa stretchingen från uppvärmningen fast långsammare och i bakvänd ordning.