Enkel Formel: Hur man testar VO2 Max på löpband (4 Steg)

1 min


Vältränade personer har en högre maximal syreupptagningsförmåga, eller VO2max, än personer med sämre kondition. Hemsidan Medical Health Tests definition lyder ”VO2max är den nivå av syre som konsumeras vid ett kraftfullt och intensiv träningspass”. VO2 max kan testas på både trampmaskiner, löpband och träningscyklar. Den individuella nivån av VO2 max påverkas av ärftliga faktorer, men kan förbättras med upp till 20 procent genom kraftfull träning. För att uppnå en förbättrad syreupptagningsförmåga bör varje träningspass vara så ansträngande som möjligt.

löpband fettförbränning

Guide

Steg 1

Värm upp ordentligt på plant underlag i ett behagligt tempo under tio minuter. Öka därefter farten till cirka 3 kilometer i timmen och lutningen till tio procent. Håll samma tempo i tre minuter.

Steg 2

Öka farten till fyra kilometer i timmen och lutningen till tolv procent. Fortsätt i ytterligare tre minuter.

Steg 3

Farten höjs nu till fem kilometer i timmen och lutningen till 14 procent. Håll farten gående eller springande i ytterligare tre minuter. Repetera intervallen genom att öka lutningen med två procent var tredje minut. Hastigheten vid den nionde minuten bör vara sex kilometer i timmen, vid den tolfte minuten sju kilometer i timmen, 15:de minuten åtta kilometer i timmen, 18:de minuten nio kilometer i timmen, 21:a minuten tio kilometer i timmen, 24:e minuten elva kilometer i timmen och i den 27:e minuten tolv kilometer i timmen. Lutningen bör nu vara 28 procent. Fortsätt träna så länge du orkar och stanna. Anteckna totaltiden för passet.

Steg 4

VO2max beräknas genom formeln ’Bruce Treadmill VO2max’. Formeln för män är: VO2max = 14.8 – (1.379 x T) + (0.451 x T2) – (0.012 x T3) och för kvinnor: VO2max = 4.38 x T – 3.9. Där (T) är tiden på löpbandet. Om tiden på löpbandet är tio minuter och 30 sekunder, använd 10.5 i formeln.

Tips

Be någon om hjälp för bästa resultat. Det kan vara svårt att fullfölja mätningarna vid extrem trötthet.

Källor