Viktiga fakta om din syreupptagningsförmåga du bör veta

2 min


Syreupptagningsförmågan är beroende av dels hjärt- och kärlsystemet och dels av andningsförmågan. Tillsammans tillför de tillräckligt med syre för att kroppen ska fungera. De har livsnödvändiga funktioner och utgörs av hjärta, lungor, vener och artärer samt luftvägar. En effektiv syreupptagningsförmåga är avgörande för god kondition och hälsa. En god syreupptagningsförmåga är viktigt för kroppens blodflöde av syre och andra vitala näringsämnen.

Andningsorganen

Luftstrupe, bronker och lungor utgör andningsorganen. Luftstrupen kopplar samman mun och näsa till bronkerna som i sin tur leder vidare till lungorna. Kroppen har två bronker, en till varje lunga. Vid inandning transporteras syresatt luft genom luftstrupen via bronkerna ner i lungorna där syresättningen av blodet sker.

Hjärt- och kärlsystemet

Hjärt- och kärlsystemet består av hjärtat, artärer och vener som transporterar runt blodet i kroppen. Genom att syresatt blod pumpas runt av hjärtat sprids näringsrikt och syresatt blod till kroppens organ och vävnader.

Samarbete

Vid inandning transporteras syre genom andningsorganen till lungorna. I lungorna syresätts blodet som därefter pumpas runt i kroppen. En effektiv syreupptagningsförmåga bidrar till att upprätthålla en god generell hälsa genom att syre och blod friktionsfritt transporteras till muskler, organ och vävnader. En ineffektiv syreupptagningsförmåga innebär att blodet kan ha svårigheter att nå delar av kroppen och ger därmed en högre risk för dålig generell hälsa.

Vikten av en god syreupptagningsförmåga

En god syreupptagningsförmåga leder till god hälsa och lång livslängd. Risken för hjärt-och kärlproblematik som exempelvis högt blodtryck, hög kolesterolhalt, hjärtattack eller stroke minskar betydligt. Dessutom förses kroppen i övrigt med näring för god funktionsförmåga. Njurarna och dess funktion är exempelvis beroende av en god syreupptagning och betonas särskilt av American Heart Association i diskursen mellan syreupptagning och njurar. Om din syreupptagningsförmåga inte är effektiv kommer inte kroppens övriga funktioner heller att vara det.

Kondition och syreupptagningsförmåga

Träning är viktigt för att upprätthålla en effektiv syreupptagningsförmåga. För att uppnå detta är den rekommenderade mängden träning 150 minuter i veckan. I takt med att syreupptagningen förbättras bidrar den till förbättrade resultat och uthållighet. Aerob träning anses vara bäst lämpad då den höjer hjärtfrekvensen och ökar syreintaget. Enligt Harvard Medical School bör aerob träning, som exempelvis löpning, gång, cykling, simning eller dans, vara grundläggande i alla träningsprogram.

Källor