Den stora lögnen om hälsofördelar genom hög puls i bastu

2 min


Liksom ett träningspass ökar hjärtfrekvensen/pulsen även av värmen i exempelvis en bastu. Orsakerna bakom ökningen skiljer sig däremot åt och en hög puls i bastun kan ha negativa effekter på din hälsa, medan exempelvis löpträning generellt ökar hälsan betydligt.

löpning värme puls

Puls och träning

Vid träning behöver muskulaturen konsumera energi för att hålla kroppen i rörelse. Denna metaboliska process använder syre som sin främsta ingrediens och hjärtat ansvarar för att transportera syresatt blod genom kroppen. Genom att mäta din puls efter träning fås ett bra mått på uppskattad fysisk ansträngning. En högre puls innebär att din träning varit mer intensiv. Pulsen mäts fördelaktigt genom att räkna slapen på insidan av handleden under sex sekunder, för att därefter muliplicera värdet med tio.

Puls och bastu

En högre yttertemperatur innebär att hjärfrekvensen i kroppen ökar. Det sker till följd av att kroppen behöver kyla ner sig. Enligt Harvard Health Publications kan pulsen öka med mer än 30 procent på kort tid vid exempelvis bastubad, vilket därmed dubblerar mängden blod som pumpas ut vid varje hjärtslag.

Relativa fördelar

Aerob träning som exempelvis löpträning har en mycket god effekt på generell hälsa, särskilt avseende hjärt- och kärlhälsa. Regelbunden löpträning sänker vilopulsen, ger lägre halter kolesterol, sänker blodtrycket och förbättrar hjärtats funktion. Bastubad uppmuntrar till avslappning och har positiva kortsitkiga effekter på psykiskt välmående, men ger inga långsiktiga fysiologiska effekter.

Att tänka på

I bastun kan på bara några minuter temperaturen på huden överstiga 40 grader och kroppstemperaturen stiger snabbt. Följden av långa bastubad kan innebära värmerelaterade komplikationer, såsom värmeslag och uttorkning. Löpträning i varmt klimat eller under för lång tid kan ge samma effekter. Det är därmed viktigt att tänka på att dricka under bastubad samt löpträning och vara uppmärksam på kroppens varningssignaler såsom yrsel och illamående.

Källor