Så går du från diffusa drömmar till konkreta mål

2 min


Hur får man drömmar att bli verklighet? Jag skulle säga att nyckeln är att sätta upp konkreta mål. Det gäller oavsett om det handlar om ditt företag, din träning eller hitta din drömpartner.

Diffusa mål eller drömmar tenderar ofta att bli alldeles för vaga och för allmänna medan konkreta mål verkligen kokar ned det du försöker uppnå. Konkreta mål kommer helt enkelt att fungera som en hjälp för dig för att veta vad du behöver göra och när du behöver ha det gjort. En diffus vision har förstås ett betydligt större tidspann och eftersom du inte riktigt vet vad som måste göras och när, så är det svårt att få det att bli verklighet.

Nedan följer en komprimerad bulletlist som kommer kunna hjälpa dig att transformera de där drömmarna till tydliga och konkreta mål.

drömmar, visioner, mål

5 enkla hållpunkter för tydligare mål

  • Spika ett övergripande huvudmål
  • Sätt upp tydliga delmål
  • Skriv en action plan och planera ditt arbete utefter delmålen
  • Var inte rädd för att göra delmålen detaljerade – ju mer konkreta desto bättre
  • Många små mål är bättre än några stora

Som du märker så finns det en del att tänka på när det gäller att få den där drömmen att bli verklighet. Men det viktigaste är, hur som helst, att skapa tydliga delmål som är konkret utformade. På så vis blir det lättare att förstå vad som ska göras.
Dessutom är delmål betydligt lättare att genomföra än det stora övergripande målet – det säger ju sig självt – och arbetet kan på så sätt bli motivationshöjande i takt med att du bockar av uppgift efter uppgift i din delmålslista.

Samtidigt är det viktigt att planera för dina mål. Vissa delmål kan ju faktiskt vara beroende av att du har slutfört andra. Så efter det att du skrivit upp dina delmål och vet precis vad som måste göras är det en mycket god idé att planera sitt arbete (så konkret som möjligt naturligtvis).
Du måste säkerställa att delmålen kommer i precis rätt ordning för att få din idé att flyga.

Nu kanske det här låter som en tråkig hemläxa. Men vill du nå dina drömmar på allvar så är det bara att sätta igång!