Databehandling & Integritetsskydd

Reportr.se lagrar inte några personuppgifter på hemsidan och är enbart en jämförelsesajt för produkter och e-butiker. Reportr.se är fristående från de tillverkare och e-butiker vi recenserar, rekommenderar, listar och presenterar.

Se, ändra eller radera information

Du har alltid rätt att kräva att se, ändra eller radera din personliga data. Du har också rätten att återkalla samtycke till databehandling eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av Reportr.se och du har rätt till dataöverföring.

Du kan skicka en begäran till oss att se, korrigera, radera eller överföra de personuppgifter vi har om dig, eller också dra tillbaka tillstånd att använda data. Dock vill vi tillägga att vi inte behandlar eller lagrar några personuppgifter, men du har ändå en laglig rätt att skicka in ett ärende, givet att nedanstående villkor uppfylls.

Verifiering av person

För att säkerställa att en begäran har gjorts av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt personbevis i samband med din begäran. Gör ditt passfoto, passnummer, medborgarbetjäningsnummer (BSN) och MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ned) svart, alternativt pixlat, utsuddat eller på annat sätt skyddat.
Får vi inte in din verifiering kan vi inte hantera ditt ärende.

Svarstid

Vi svarar på din begäran inom fyra veckor.

Mottagare av begäran

Du kan skicka din begäran till hejreportr@gmail.com

Håller du inte med om behandlingen av din data?

Då kan du alltid lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, integritetsskyddsmyndigheten; https://www.datainspektionen.se/

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Vid frågor om dataskydd; kontakta oss som dataskyddsombud via hejreportr@gmail.com.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.