Bränner man flera kalorier med koffein före löpning?

2 min


Koffein stimulerar nervssystemet genom att stimulera produktion av adrenalin och dopamin, rapporterar University of Michigan University Health Service. Inom 15 minuter efter koffeinet har förtärts kan du känna en ökning i hjärtfrekvensen och blodtillförseln till huden och extremiteterna. Du kanske också upplever en ökad kroppstemperatur och blodsockernivå och högre blodtryck. Men dessa fysiologiska förändringar har ingen större påverkan på metabolismen – kalorierna som förbränns – medan du springer, rapporterar forskare Mark A. Tarnopolsky et al. i sin artikel i ”Medicine and Science in Sports and Exercise”.

Koffein som doping

Koffein har ett rykte som prestationshöjande medel. In en artikel publicerad av ”The Physician and Sportsmedicine”, rapporterar John A. Hawley att Medical Commission of the International Olympic Committee förbjöd koffein 1962. Nu är den klassad som en begränsad drog/doping med en illegal dosering på mer än 12 milligram per liter urin. Rapporten påstår att koffein har en effekt på centrala nervsystemet som gör dig piggare och minskar reaktionstiden och gör att fysiskt arbete känns lättare. Rapporten konstaterar också att koffein har en glykogen-sparande effekt och en positiv effekt på fett metabolismen.

Ergogenik

Forskningen som pågår om att inta koffein före träning fokuserar mest på prestationshöjande effekter. Tarnopolosky et al. studerade effekterna som koffein har på uthållighetslöpare med litet eller måttligt vanligt koffeinbruk. Forskarna konstaterade att koffein inte hade någon större effekt på metabolismen. Men de varnade att resultaten kan ha varit påverkade av vanligt koffeinbruk och att icke-koffeinbrukare skulle kunna få ett annat resultat. T.A. Astorino et al forskade om ergogeniska effekterna som koffein har på styrketränare, som rapporterades i ”Journal of Sports Medicine and Physical Fitness”. De fann att koffeinanvändning kraftigt ökade syreförbrukningen efter träningen och att energiförbrukning ökade med 15 procent, men att den ökade kaloriförbrukningen var väldigt liten.

Metabolism/Ämnesomsättning

Att förtära koffein påverkar fett metabolismen och har en glykogen-sparande effekt, enligt T.E. Graham et al. som rapporterade i ”Journal of Physiology”. Men att förtära koffein innan träning har nästan ingen effekt på metabolismen i en arbetande muskel. Slutresultatet är att koffeinbruk innan löpning kan höja prestationen i vissa individer, men ökningen i kaloriförbränning, om den finns, är liten.

Varningar

Individer kan variera i sin reaktion mot koffein. Möjliga biverkningar är nervositet eller ångest, sömnlöshet, magbesvär, hjärtbränna, illamående, ökat blodtryck och andra neurologiska eller medicinska problem. Konsultera med din läkare om du märker av något av dessa eller andra symptom när du brukar koffein. Undvik höga doser koffein under graviditet, eftersom det kan påverka fostrets hjärtfrekvens och andning.

Källor