Blåmärken på axlarna efter ett träningspass [Förklaringar]

2 min


Även om det kan vara oroande att se lila och blå fläckar på huden är de flesta blåmärken inte farliga, och försvinner utan problem. Dessa märken orsakas av blödningar under huden, och kan orsakas av ansträngande träning eller en kollision med ett hårt föremål, till exempel en vikt. I vissa fall kan ett blåmärke vara en indikation på en muskeldragning eller ett allvarligare tillstånd.

Träningsförklaring

Intensiv träning kan leda till blåmärken, enligt Columbia Health, och atleter och kroppsbyggare kan vara extra ömtåliga. Om du tävlar i någon sport och har tränat extra hårt på sistone – eller om du helt enkelt har tagit i extra hårt på gymmet – är det möjligt att du orsakat tillräckligt mycket internt trauma för att förstöra blodkärlen och orsaka ett blåmärke.

Kollisionskurs

Om du har lyft hantlar eller lutat tunga stänger mot axlarna kan du ha slagit dig tillräckligt hårt för att orsaka blåmärken. Om du fokuserade på prestanda och hållning kanske du inte ens märkte av det. Det här händer oftare de som är extra mottagliga för blåmärken. Kvinnor får generellt sett blåmärken oftare än män, och alla får blåmärken lättare när de blir äldre. Du kan också ha lättare att få blåmärken om du äter aspirin eller andra blodförtunnande mediciner.

Muskeldragning i axeln

Blåmärken kan ibland vara en del av en muskelansträngning, som också kallas för en dragen muskel. Om detta är fallet kommer du förmodligen att uppleva andra symptom, som smärta och svullnad. Det kan också vara svårt att röra den aktuella muskeln. Detta tillstånd uppstår när du tar i för hårt under träning, eller för att du inte värmt upp ordentligt, enligt MedlinePlus. Medline menar att de flesta ansträngda muskler kan behandlas på hemmaplan, med is och vila i ett upphöjt tillstånd. Du borde undvika att använda muskeln tills smärtan gått över. Om du märker att du blöder eller om du inte kan röra muskeln överhuvudtaget måste du uppsöka medicinsk hjälp.

Mer allvarliga tillstånd

Oförklarliga blåmärken kan ibland vara en indikation på allvarligare problem. Om du ofta får blåmärken, eller om blåmärkena är extra stora och smärtsamma, säger William Nichols, läkare på Mayo Clinic, att du måste uppsöka en läkare. I vissa fall kan ovanliga blåmärken vara en indikation på att blodet koagulerats, eller på andra problem med blodet. Blåmärken kan också indikera ett tillstånd som kallas för benhinneinflammation, vilket uppstår när musklerna sväller för mycket för att den omgivande vävnaden inte kan anpassa sig. Benhinneinflammation är ett allvarligt tillstånd som beror på intensiv press i området, och kan kräva att en operation utförs.

Källor