Bästa & Sämsta Växtnäring – Läs detta test innan du köper!

4 min


Ett preparat är så dåligt att krukväxterna riskerar att vissna på kort tid. Det visar vårt test av åtta olika växtnäringspreparat.

Det är preparatet Växa som gör mer skada än det gör nytta.

– Preparatet är direkt olämpligt, eftersom det har för hög kloridhalt och saknar flera viktiga mikronäringsämnen som järn, zink och koppar.
Det tar nog inte kål på växterna efter de första två-tre vattningarna, men redan efter några veckor är risken stor att växterna helt enkelt vissnar. Det är skadligt.
De som saluför Växa är förvånat över de värden som uppmätts och meddelar nu att man vänt sig till sin leverantör för en förklaring.

Regelbunden näringsvattning kan påbörjas när växterna har rotat sig i de omplanterade krukorna.
Och ett bra växtnäringsmedel kännetecknas av att det finns en balans mellan de ämnen som en växt behöver för att kunna utvecklas normalt.
För mycket eller för lite av ett ämne är inte bra. Det kan störa upptagningen av andra ämnen.

Förutom Växa får samtliga preparat klart godkänt. Skadliga ämnen som kadmium och aluminium är tillfredställande lågt, och flaskornas angivna innehåll av kväve, fosfor och kalium stämmer i de flesta fall överens med det vi uppmätte i laboratorium.

Bäst i test är Substral.
– Den är balanserad och bra. Jag kan inte hitta några nackdelar, bortsett från att man kan ifrågasätta den rekommenderade doseringen som kan vara för hög i vissa sammanhang.

– Blomstra har också en mycket balanserad och bra sammansättning.

Men inget av våra testade näringspreparat är helt perfekt.
– De flesta har ett för högt eller lågt innehåll av åtminstone ett näringsämne.
Hon rekommenderar därför att man kompletterar ett preparat med ett annat.
– Vid ensidig användning av samma preparat kan det uppstå brist eller för höga halter i jorden av sådana ämnen. För att undvika det kan man växla mellan ett par olika preparat, exempelvis varannan vecka.

– Har man ett preparat som exempelvis innehåller för mycket svavel så kan man kombinera det med något som har ganska lite.
Då mår plantorna mycket bättre.
I testtabellen tipsar vi om vilka preparat som är lämpliga att kombinera.

Blomstra (1)
Pris: 46 kronor
Inköpsställe: Coop
Mängd/räcker till: 0,75 l/300 l
Fördelar: Balanserat innehåll av de flesta näringsämnena.
Nackdelar: Inga
Omdöme: Ett bra fullgödselmedel, men den rekommenderade doseringen kan vara för låg till näringskrävande växter.
Kombinera med: nr 2, 3, 4, 5, 6 eller 8.
Weibulls Rika (2)
Pris: 35 kronor
Inköpsställe: Weibulls
Mängd/räcker till: 0,5 l/ 200 l
Fördelar: Balanserat innehåll av de flesta näringsämnena.
Nackdelar: Lågt innehåll av svavel. Väl högt innehåll av molybden.
Omdöme: Kan ge svavelbrist vid ensidig användning. Den rekommenderade doseringen kan vara för låg till näringskrävande växter.
Kombinera med: nr 1, 4, 5, 6 eller 8.
Blåkorn (3)
Pris: 49,50 kronor
Inköpsställe: Plantagen
Mängd/räcker till: 1 l/400 l
Fördelar: Ganska balanserat innehåll av de flesta näringsämnena.
Nackdelar: Lågt innehåll av svavel. Onödigt högt innehåll av fosfor. Väl högt innehåll av molybden och koppar.
Omdöme: Kan ge svavelbrist vid ensidig användning. Den rekommenderade doseringen bör inte överskridas eftersom kopparhalten kan bli för hög för känsliga växter.
Kombinera med: nr 1 eller 8.
Florina (4)
Pris: 45 kronor
Inköpsställe: Weibulls
Mängd/räcker till: 0,5 l/71 l
Fördelar: Ganska balanserat innehåll av de flesta näringsämnena.
Nackdelar: Väl högt innehåll av fosfor och svavel.
Omdöme: Vid den rekommenderade doseringen kan innehållet av bor bli väl högt till känsliga växter vid regelbunden näringsvattning. Fosfor och svavel kan anrikas i jorden och störa upptaget av andra ämnen vid ensidig användning.
Kombinera med: nr 1 eller 2.
Substral (5)
Pris: 29,95 kronor
Inköpsställe: Bauhaus
Mängd/räcker till: 0,5 l/71 l
Fördelar: Balanserat innehåll av alla näringsämnen.
Nackdelar: Inga
Omdöme: Vid den rekommenderade doseringen kan innehållet av bor bli väl högt till känsliga växter vid regelbunden näringsvattning. Kvävetillförseln kan bli för hög till växter som inte växer så fort och inte ska ha någon stor bladmassa. Till sådana växter kan doseringen sänkas.
Kombinera med: nr 1, 2 eller 8.
Plantagen (6)
Pris: 19,50 kronor
Inköpsställe: Plantagen
Mängd/räcker till: 1 l/133 l
Fördelar: Ganska balanserat innehåll av de flesta näringsämnena. Viss andel av kvävet är i organisk form och blir tillgängligt för växterna efterhand.
Nackdelar: Lite väl högt innehåll av fosfor och svavel.
Omdöme: Kvävetillförseln kan bli för hög till växter som inte växer så fort och inte ska ha någon stor bladmassa. Till sådana växter kan doseringen sänkas.
Kombinera med: nr 1 eller 2.
Växa (7)
Pris: 19,95 kronor
Inköpsställe: Bauhaus
Mängd/räcker till: 1 l/ 133 l
Fördelar: Balanserat innehåll av kväve, fosfor och kalium. Viss andel av kvävet är i organisk form och blir tillgängligt för växterna efterhand.
Nackdelar: Skadligt högt innehåll av klorid. Lågt innehåll av svavel. Lågt eller obefintligt innehåll av mikronäringsämnena järn, koppar, zink och mangan.
Omdöme: Klart olämpligt pga den höga kloridhalten. I kombination med ett kranvatten med hög kloridhalt kan även växter som tål mycket klorid ta skada vid upprepad näringsvattning.
Kombinera med: ____
Bio Bact (8)
Pris: 45 kronor
Inköpsställe: Weibulls
Mängd/räcker till: 0,5 l/50 l
Fördelar: Testets enda kravmärkta. Balanserat innehåll av de flesta näringsämnena. Det enda preparatet som har mätbara halter av kisel,som anses stärka plantornas motståndskraft.
Nackdelar: Högt innehåll av svavel. Väl mycket ammoniumkväve i förhållande till nitratkväve.
Omdöme: I en kompakt jord som kanske även vattnats för kraftigt kan känsliga växter ta skada av den höga andelen ammoniumkväve. Svavel kan anrikas i jorden vid ensidig användning.
Kombinera med: nr 1, 2, 3 eller 5.

 

Fakta/Så utfördes testen
• Vi köpte in åtta olika flytande växtnäringsmedel för krukväxter.

• Innehållet späddes med vatten enligt de anvisningar som angavs på respektive flaska.
Till detta användes destillerat vatten, eftersom vattnets sammansättning skiljer sig från plats till plats. Analysresultaten i detta test visar därför vad växterna får vid näringsbevattning om regnvatten används.

• Medlen analyserades därefter enligt beprövade metoder av ett laboratorie.

• Slutligen lät vi en växtnäringsexpert bedöma och kommentera resultaten.

• Resultaten visar inte allt.
Hur de olika preparaten fungerar beror även på kranvattnets sammansättning och näringsinnehållet i jorden.
Vidare uppges somliga preparat innehålla mikroorganismer med positiv effekt, vilket endast kan visas i odlingstest.

Fakta/Ämnen
Följande ämnen eftersöktes och analyserades i laboratoriet:

• Nitratkväve
• Ammoniumkväve
• Kjeldahlkväve
• Fosfor
• Kalium
• Magnesium
• Svavel
• Natrium
• Klorid
• Mangan
• Bor
• Koppar
• Järn
• Zink
• Molybden
• Aluminium
• Kisel
• Kadmium
• Kalcium

(Vanliga söktermer: https://reportr se/basta-vaxtnaring-test/, bästa växtnäringen, bästa växtnäring krukväxter, växtnäring)