Bästa & sämsta Espressomaskiner – Läs detta test innan du köper!

4 min


Bruksanvisning på svenska är viktigt för den som funderar på att skaffa espressomaskin. Tänk också på placeringen så att inga viktiga delar hamnar illa till.

Den här gången har vi fokuserat på att testa och redovisa hanterbarhet och finesser. Espressomaskiner är förhållandevis komplicerade apparater och därför är det desto viktigare att bruksanvisningen är tydlig, liksom reglage och information på maskinen i sig.
– Man bör absolut ställa krav på att det finns en svensk bruksanvisning.

Av de sex provade maskinerna är det fyra som uppfyller det kravet, medan Gaggia och Siemens bara har bruksanvisning på engelska.

Vad det gäller espressomaskinernas utförande så har alla maskiner ett snyggt och enkelt ytterhölje som tål att ses från alla håll, även vid fri placering på till exempel en köksö. Ska maskinen stå under ett överskåp i köket, med ”ryggen” inåt väggen, bör man tänka på bönbehållarens och vattentankens placering. Krups och Gaggia har sina vattentankar på baksidan av maskinen. Några tillverkare uppger att ska finnas tio centimeter fritt utrymme runt om maskinen.

Vad det gäller smak så ansåg testpersonalen att starkaste espresson var godast, och den stod Siemens och Melitta för. Bryggningen var då på samtliga maskiner inställd på 1 liten kopp, malningsgrad 20 procent över det mest finmalda, stor kaffemängd och med maskinens fabriksinställig för temperatur. Kaffebönorna som användes var Montano, caffe Gran Miscela.
Alla har utrustning för att skumma mjölk, alla utom Krups fungerar med färdigmalt kaffe, alla maskiner var fabriksinställda för hårt vatten.

Provningen omfattade även energiförbrukning. Åtgången i avslaget läge var försumbar för samtliga och i påslaget läge mellan 15 och 28 watt, en funktion i första hand för att hålla värmeplattan för kopparna varma.

Under provningens gång har till synes omotiverade felmeddelanden dykt upp på ett flertal maskiner.

Ett allmänt omdöme från testpersonalen var att de som tidigare använt en manuell espressobryggare uppskattar automatiken. Det är enklare och framförallt går det snabbare att göra många koppar när man är flera personer samlade. För de testpersoner som inte hade någon erfarenhet alls av att göra egen espresso uppfattades maskinerna som besvärliga att hantera, främst på grund av komplicerade inställningar och avancerad rengöring.

Krups Espresseria automatic
Pris 5 990 kronor (Electrolux Home)
Vattentank 1,6 liter. Placerad på baksidan.
Bönbehållare Stor. Ovanpå, uppstickande.
Val av… Kaffetemperatur: 3 steg Malningsgrad: 3 steg Kaffemängd: 5 steg Koppstorlek: 9 steg
Rengöring sump Lätt. Torr sump, inget spill.
Mjölkskumning 1 minut. Ger liten mängd skum. Lätt att rengöra.
Bruksanvisning Mycket bra.
Den färdiga espresson Mängd: 39 ml Uppvärmningstid: 100 sekunder Bryggtid: 41 sekunder Temperatur: 89*
Övrigt Liten och behändig. Spillvattenbehållaren är liten, men bra utformad. Få knappar = skönt. Display med information i text på svenska. Bästa design enligt testpersonalen.
Gaggia Syncrony compact digital
Pris 9 800 kronor (Åhléns)
Vattentank 1,4 liter. Placerad på baksidan.
Bönbehållare Stor. Ovanpå, nedsänkt.
Val av… Kaffetemperatur: 5 steg Malningsgrad: 18 steg Kaffemängd: 7 steg Koppstorlek: 3 steg
Rengöring sump Svår. Torr sump, inget spill.
Mjölkskumning 1 minut. Ger stor mängd skum. Lätt att rengöra.
Bruksanvisning Mycket dålig; information på svenska saknas.
Den färdiga espresson Mängd: 50 ml Uppvärmningstid: 80 sekunder Bryggtid: 50 sekunder Temperatur: 78*
Övrigt Huvudströmbrytare på baksidan. Display med information i text på engelska/tyska. Besvärlig öppning av frontluckan vilket försvårar rengöring. Dålig passform på spillvatten-och sumpbehållare ökar risk för översvämning. Löstagbar bryggningsenhet – rengörs manuellt.
Siemens Surpresso S 20
Pris 4 995 kronor (John Wall)
Vattentank 1,8 liter. Placerad på vänster sida.
Bönbehållare Liten. Höger sida, nedsänkt.
Val av… Kaffetemperatur: Nej Malningsgrad: 6 steg Kaffemängd: Kontinuerlig Koppstorlek: 6 steg
Rengöring sump Lätt, men sumpen sitter fast i behållaren, måste sköljas bort.
Mjölkskumning 1 minut. Ger stor mängd skum. Svårt att rengöra.
Bruksanvisning Mycket dålig; information på svenska saknas.
Den färdiga espresson Mängd:17 ml Uppvärmningstid:75 sekunder Bryggtid: 40 sekunder Temperatur: 71*
Övrigt Dålig uformning av spillvattenbehållaren ökar risk för översvämning. Varningslampan för tom bönbehållare har omotiverat tänts ett par gånger under provningen. Godaste espresson enligt testpersonalens omdöme.
Jura Impressa C5
Pris 7 995 kronor (NK Glas, porslin & kök)
Vattentank 1,8 liter. Placerad på vänster sida.
Bönbehållare Liten. Höger sida, nedsänkt.
Val av… Kaffetemperatur: Nej Malningsgrad: 6 steg Kaffemängd: 3 steg Koppstorlek: 2 steg
Rengöring sump 0,5 minuter. Ger mycket stor mängd skum. Lätt att rengöra.
Mjölkskumning Mycket bra, tydlig med bilder.
Bruksanvisning Mängd: 60 ml Uppvärmningstid: 60 sekunder Bryggtid: 55 sekunder Temperatur: 81*
Den färdiga espresson Torr sump, sitter fast i behållaren och även spill utanför behållaren, måste sköljas bort, men lätt att tömma.
Övrigt Huvudströmbrytare på baksidan. Display med symboler. Dålig uformning av spillvattenbehållaren ökar risk för översvämning. Vid flera tillfällen har en lampa kring det högra vridreglaget börjar blinka före bryggning och bryggning avbryts. För att kunna fortsätta måste vatten/ångröret spolas med vatten. Särskilt har detta fel uppstått när val av starkare kaffe gjorts.
Melitta Caffe0 no 64
Pris 5 995 kronor (Electrolux Home)
Vattentank 1,5 liter. Placerad på framsidan.
Bönbehållare 2 stycken små. Ovanpå, uppstickande, löstagbar.
Val av… Kaffetemperatur: Nej Malningsgrad: 4 steg Kaffemängd: 5 steg Koppstorlek: 5 steg
Rengöring sump Lätt. Torr sump, lite spill.
Mjölkskumning 0,75 minuter. Ger stor mängd skum. Lätt att rengöra.
Bruksanvisning Ganska bra, men röriga upprepningar.
Den färdiga espresson Mängd: 22 ml Uppvärmningstid: 75 sekunder Bryggtid: 32 sekunder Temperatur: 81 *
Övrigt Huvudströmbrytare på framsidan. Löstagbar, tvådelad bönbehållare för olika sorters kaffe. Vattentanken är placerad på framsidan vilket gör det mycket lätt att fylla på och byta vatten. Dålig uformning av spillvattenbehållaren ökar risk för översvämning. Löstagbar bryggningsenhet – rengörs manuellt.
AEG CP2500
Pris 5 995 kronor (Electrolux Home)
Vattentank 1,5 liter. Placerad på framsidan.
Bönbehållare Stor. Ovanpå, uppstickande, löstagbar.
Val av… Kaffetemperatur: 5 steg Malningsgrad: 5 steg Kaffemängd: 5 steg Koppstorlek: 3 steg
Rengöring sump Svår. Sumpen sitter fast i behållaren, måste sköljas bort.
Mjölkskumning 1 minuter. Ger stor mängd skum. Lätt att rengöra.
Bruksanvisning Bra, men fungerar inte som bruksanvisningen beskriver.
Den färdiga espresson Mängd: 42 ml Uppvärmningstid: 60 sekunder Bryggtid: 45 sekunder Temperatur: 76 *
Övrigt Omständlig programmering med upp till tre knappar som ska tryckas in samtidigt. Huvudströmbrytare på framsidan. Spillvattenbehållaren är bra utformad. Vattentanken är placerad på framsidan vilket gör det mycket lätt att fylla på och byta vatten. Löstagbar bryggningsenhet – rengörs manuellt. Utgående modell.

 

Fakta/Så utfördes testet
• Testet av espressomaskiner omfattar sex olika produkter som testats.

• Maskinerna är inköpta under september i butik för att säkerställa att maskinerna införskaffas på samma villkor som för vanliga konsumenter.
Detta medförde att en av de testade modellerna (AEG) är utgående. Dock säljs den fortfarande i butiker över hela landet.

• Vi har låtit genomföra ett test med tyngdpunkt på hanterbarhet då espressomaskinerna är teknikstinna produkter där resultatet till stor del beror på hur man lyckas hantera funktioner och finesser.

• Följande kriterier har synats:
mått
reglage
valmöjligheter
rengöring
mjölkskumning
bruksanvisning
omdöme färdig espresso
övrigt/hanterbarhet

(Vanliga söktermer: https://reportr se/basta-espressomaskiner-test/)