Stort test av Barnstolar: ”Risk för klämskador i barnstol”

2 min


Barnstolar på bord kan orsaka allvarliga klämskador. Dessutom är varningsmärkningen illa synlig. Nu lovar leverantörerna bättring efter detta test.

Vi lät testa åtta olika barnstolar – fem höga och tre mindre, hopfällbara stolar vilka man kan skruva fast på bordskanten och som kan vara praktiska att ha med sig på semesterresan eller i barnvagnens underrede.

Resultatet visar på flera brister. Textil & Läderlaboratoriets Jan Svedberg, som utförde testet, är främst kritisk till de tre bordsmonterade stolarna. I utrymmet mellan stolramen och bordsytan (se bilden) kan ett litet finger lätt glida in, vilket kan få fruktansvärda följder.
Springor måste vara mindre än fem eller större än tolv millimeter oavsett belastningsläge, men det är inte de här.

Olyckor bland småbarn sker oftast i hemmet. Statistik från Konsumentverket visar emellertid att sådana här hängstolar inte har varit inblandade i någon känd kläm- eller fallolycka hittills. Då är fallolyckorna desto vanligare bland höga barnstolar (drygt 1 400 fall per år), antingen genom att barnet sätter upp fötterna mot bordskanten och trycker ifrån så att stolen välter, eller att barnet ställer sig upp i stolen och faller ur. Men man kan undvika olyckorna genom att sätta fast stolen i bordet med en så kallad ”ankare” och, när det gäller det senare fallet, välja en trängre sittdel vilket gör att barnet inte kan resa sig upp i stolen.

Vi påtalade klämrisken för tillverkarna. Babyproffsen skriver: ”Jag kan se att om vi förlänger gummidelen så tar vi bort den potentiella klämrisken. Så det kommer vi givetvis att ändra och här vill jag tacka för att Ni gjort oss uppmärksamma på detta.”

Och Libro (Pozy och Nalle Puh) säger att företaget nu har ”förlängt gummiärmarna” och att de ”nya stolarna levererades till butikerna för en vecka sedan”.

Stort test av Barnstolar

Antilop
Pris 148 kr* (Ikea).
Material Inga anmärkningar.
Konstruktion Inga anmärkningar.
Låsanordning
Slagprov Inga anmärkningar.
Hål & öppningar Springor i slits >5 mm.
PVC Ingen PVC.
Varningsmärke OK.
Hög
Pris 398 kr (Jysk).
Material Sträva ytor, lagning, kvistar förekommer.
Konstruktion Klämrisker. Se faktaruta 1).
Låsanordning För lätt att öppna.
Slagprov Inga anmärkningar.
Hål & öppningar Springa för grenband >5 mm.
PVC Ingen PVC.
Varningsmärke Saknas.
Elmo
Pris 895 kr (Baby Planet).
Material Skruvskallar kan rosta.
Konstruktion Inga anmärkningar.
Låsanordning
Slagprov Ryggstöd trasigt.
Hål & öppningar Inga anmärkningar.
PVC Ingen PVC.
Varningsmärke Saknas.
Hokus Pokus
Pris 995 kr (Barnens Hus).
Material Grenbandets spännen kan rosta.
Konstruktion Klämrisk. Se faktaruta 2).
Låsanordning
Slagprov Inga anmärkningar.
Hål & öppningar Inga anmärkningar.
PVC Sitsklädsel och grenband tillverkade av PVC.
Varningsmärke Finns, men ej exakt formulerat.
Tripp Trapp
Pris 1 410 kr (Babyland)**
Material Inga anmärkningar.
Konstruktion Inga anmärkningar.
Låsanordning
Slagprov Inga anmärkningar.
Hål & öppningar Inga anmärkningar.
PVC Ingen PVC.
Varningsmärke Ok.
Vårt äldre test av barnstolar

Fakta/ Så utfördes testet

• Åtta olika barnstolar inköptes för testet; fem höga och tre stycken hängstolar för bordsmontering.

• De höga stolarna provades och kontrollerades enligt standard (ENV 1178) med avseende på:

• Material, konstruktion (kanter/hörn/spetsar, klämrisker, smådelar etc), låskonstruktion (en stol), stabilitet i alla riktningar, statisk belastning på säte, fotstöd och eventuell bricka, slagprov.

• Vad gäller klämrisker sammanvägdes flera uppgifter (från ENV, prEN, CEN-rapport).

• Utöver detta kontrollerades även eventuell förekomst av PVC och nickel.

De bordsmonterade stolarna provades och kontrollerades enligt standard (SS-EN 1272) med avseende på:
• Material, allmän konstruktion, springor och öppningar, kanter och hörn, smådelar, dimensioner, selarnas hållfasthet, stabilitet, förankring, klämrisker, statisk och dynamisk belastning.

Test av Barnstolar

Pozy
Pris 251 kr (Eko).
Material (inkl.tvättbarhet) Inga anmärkningar.
Konstruktion Allvarlig klämrisk. Se 3).
Mått Ok.
Förankring Ok.
Stabilitet Ok.
Sele Saknas. Fäste för lös sele finns.
Märkning Synlig men svårläst, bleknar något.
Monteringsanvisning Saknas. För hög rekommenderad maxvikt (18 kg). Olika tvättråd anges på stol och i förpackning.
Babyproffsen
Pris 278 kr (Baby Planet).
Material (inkl.tvättbarhet) Inga anmärkningar.
Konstruktion Allvarlig klämrisk. Se faktaruta 3).
Mått Ok.
Förankring Ok.
Stabilitet Ok.
Sele Finns.
Märkning Synlig men svårläst, blek efter tvätt.
Monteringsanvisning Bra monteringsanvisnig, men för hög rekommenderad maxvikt (18 kg). Ingen varning för plastförpackningen.
Nalle Puh
Pris 295 kr (Baby Center).
Material (inkl.tvättbarhet) Inga anmärkningar.
Konstruktion Allvarlig klämrisk. Se faktaruta 3).
Mått Ok.
Förankring Ok.
Stabilitet Ok.
Sele Fäste för lös sele finns.
Märkning Saknas.
Monteringsanvisning Endast kortfattad instruktion om lämpliga/olämpliga bordstyper.

Märkningen ska vara synlig

En barnstol ska vara hållbart och tydligt märkt med:
• namn, varumärke eller annan beteckning för identifikation av antingen tillverkare, distributör eller återförsäljare.

• en referens till den standard vars krav stolen uppfyller.

• texten ”VARNING. LÄMNA INTE BARNET UTAN UPPSIKT.”

(Vanliga söktermer: https://reportr se/barnstolar/)