Hur man hindrar bältet på ett löpband från att glida [Guide]

1 min


Bältet på löpbandet är den del som roterar runt basen medan du springer. Dess rörelse ska dikteras av de hastighetsinställningar du har, men ibland glider ett band när du springer, vilket kan vara farligt.

Det uppstår när den motoriserade motorn lossnar, vilket kontrollerar bältets rörelser, för vibrationerna i löpbandet kan lossa skruvarna som håller motorn.

De flesta företag som tillverkar löpband säljer bälten, men om bältet är slitet kan det vara bra att själv skruva åt bältet för att hindra det från att glida.

Guide

Steg 1

Stäng av löpbandet och dra ur kontakten.

Steg 2

Ta bort biten som täcker löpbandets motor genom att skruva ur skruvarna. Du kanske kommer behöva vända på löpbandet.

Steg 3

Leta efter bitar av svart plastgummi i motorn. Detta indikerar att det motordrivna bältet är slitet. Om plastgummit är helt styckat vet du att bältet är helt slitet och att du behöver köpa ett nytt bälte.

Steg 4

Gör bältet tightare genom att skruva ur de bultar som håller fast motorn. Du kanske behöver ta hjälp av någon annan för att trycka ner motorn djupare på sin plats.

Steg 5

Skruva tillbaka bultarna för att hålla motorn på plats.

Steg 6

Sätt tillbaka löpbandets kontakt och sätt på det. Testa bältet på låg hastighet utan att gå på det och öka långsamt hastigheten. Om bältet roterar normalt kan du testa det genom att gå på det. Öka långsamt hastigheten för att se till att det inte glider när du springer.

Källor