Användarvillkor

Dessa användarvillkor anger avtal, regler och föreskrifter för användande av Reportr.se’s webbplats.

Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor och avtal till fullo. Fortsätt inte använda Reportr’s webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Dessa användarvillkor kan komma att ändras utan förbehåll – kontrollera denna sida regelbundet.

Definitioner

Följande terminologi gäller för dessa Användarvillkor och alla andra avtal och policys:

  • “Företaget”, “oss”, “vi”, “Reportr” och “Reportr.se”, syftar på vår operatör/ägarföretag
  • “Användare”, “besökare”, “du”, “dig” och “din”, syftar på dig, den person som använder denna webbplats och accepterar Företagets användarvillkor.
  • Varumärken listade på Reportr.se, syftar på både tredjepart och oss själva, eller antingen tredjepart eller oss själva.
  • Tjänster, produkter och butiker som omnämns på Reportr.se tillhör respektive företag. Reportr fungerar som en mellanhand/plattform genom vilken användare kan hitta produkter/tjänster/butiker som i vissa fall går att köpa/ladda ner hos en tredjeparts applikation för e-handel. Användare kommer att vara föremål för e-handelns egna användarvillkor och relaterad integritetspolicy när de köpt någon av dessa produkter/tjänster/butiker. Vi har inget ansvar för integritetspolicys eller -metoder för tredje parts webbplatser.

Varje användning av den ovanstående terminologin eller andra ord i singular, plural, med stor bokstav och/eller han/hon eller de, ses som utbytbara och därför som refererande till det samma.

Villkor

Du beviljas en icke-exklusiv, ej överförbar, återkallelig licens för att använda Reportr.se endast för privata, personliga, icke-kommersiella skäl. Du får skriva ut och ladda ner delar av materialet från olika delar av webbplatsen enbart för egen icke-kommersiell användning, förutsatt att du accepterar att inte ändra innehållet från dess ursprungliga form. Dessutom godkänner du att inte ändra eller ta bort upphovsrättsliga eller proprietära noteringar från materialet du skriver ut eller hämtar från Reportr.se. Observera också att eventuella meddelanden på någon del av vår webbplats som förhindrar utskrift och nedladdning av väger tyngre än alla tidigare uttalanden och kontroller.

Som användare på Reportr.se godkänner du att använda de produkter och tjänster som erbjuds av vår webbplats på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lokala, statliga och Europa-parlamentariska lagar och förordningar. Inget material ska lagras eller överföras som kränker eller kränker andras rättigheter, vilket är olagligt, obscent, orättvist, oanständigt eller på annat sätt anstötligt, hotande, ärekränkande eller inkräktande av integritets- eller offentlighetsrättigheter.

Vår webbplats förbjuder uppförande som kan utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Alla aktiviteter som begränsar eller hämmar någon annan användare av Reportr.se från att använda tjänsterna på vår webbplats är också förbjudna. Om du inte blivit tillhandahållen med ett skriftligt avtal, får du inte publicera eller överföra reklam eller kommersiella uppgifter på vår hemsida.

Övriga villkor

Genom att använda Reportr.se godkänner du – utöver dessa Användarvillkor – även följande villkor, regler och avtal:

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.