Ansvarsfriskrivning

Reportr.se är en fristående jämförelsetjänst och ansvarar ej för avtal eller eventuella konflikter mellan återförsäljare och kunder. Reportr.se kan inte krävas på någon slags ersättning och vi reserverar oss för eventuella skrivfel på sidan. Vi kan inte heller ses som delaktiga i någon slags tvist som kan uppstå mellan kund och återförsäljare. Om du vill läsa allmänna villkor för en specifik återförsäljare ber vi dig att besöka deras hemsida.

Ingen garanti av något slag, underförstådd, uttryckt eller lagstadgad, inklusive men inte begränsat till garantierna för att intrång från tredje parts rättigheter, titlar, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller befriad från datavirus ges, med hänsyn till innehållet på denna webbplats eller dess länkar till andra internetresurser.

Hänvisningar på denna webbplats till någon särskild kommersiell produkt, process eller tjänst eller användningen av något handels-, firmanamn eller företagsnamn är för allmänhetens information och bekvämlighet, och utgör inte ett godkännande från ägaren/utgivaren bakom Reportr.se.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.