Tag Archive: Mental hälsa

Vad är lycka och hur blir man lycklig?

Lycka betyder för oss människor helt olika saker. Men bilden av oss svenskar som tungsinta, svårmodiga och dystergökar stämmer definitivt inte. Det framgår av en undersökning som Aftonbladet Hälsa/Sifo låtit göra bland 1 000 utvalda svenskar i åldrarna 15 år och uppåt. Så många som 65 procent deklarerade att de allt som oftast känt lycka under det senaste året. Givetvis av skilda skäl. Att ungdomar upplever lycka när de får komma ut och festa är väl knappast konstigt. Inte heller...
Read More

Hälsa, Fitness & Helhet – hur mår vi i Sverige?

Samarbetet om folkhälsa i regeringen sker främst inom den nationella ledningsgruppen som består av 16 generaldirektörer och representanter för det samverkande förbundet för kommuner och landsting, säger Jonas Karlsson, som också är ordförande i denna ledningsgrupp. ”Ska man sprida folkhälsoperspektivet i statsförvaltningen är det lättare att gå direkt till myndigheterna”, anser han. Ett viktigt mål för den svenska folkhälsopolitiken är att förbättra situationen för de grupper i samhället som har sämst hälsa. Ändå visar den ena undersökningen efter den andra,...
Read More

Hur man ökar psykiska hälsa på jobbet och minskar stress

Redan efter tre dagars sjukdom kontaktas den sjukskrivne, ofta av chefen. Det är ett exempel på åtgärder som lett till att sjukfrånvaron minskat drastiskt. Hälsoarbetet började för drygt tio år sedan och förra året utsågs man till Sveriges friskaste företag. Drivande i hälsoarbetet har företagsläkaren och före detta idrottsläkaren varit. Han är också en av författarna till en nyutkommen bok. I Sverige finns 4,2 miljoner människor i arbetsför ålder och av dem är 14 procent arbetsoförmögna på grund av sjukdom....
Read More

banner