Tag Archive: Företagshälsa

Hur man ökar psykiska hälsa på jobbet och minskar stress

Redan efter tre dagars sjukdom kontaktas den sjukskrivne, ofta av chefen. Det är ett exempel på åtgärder som lett till att sjukfrånvaron minskat drastiskt. Hälsoarbetet började för drygt tio år sedan och förra året utsågs man till Sveriges friskaste företag. Drivande i hälsoarbetet har företagsläkaren och före detta idrottsläkaren varit. Han är också en av författarna till en nyutkommen bok. I Sverige finns 4,2 miljoner människor i arbetsför ålder och av dem är 14 procent arbetsoförmögna på grund av sjukdom....
Read More

banner