Articles Categorized in: Folkhälsa

Naturligt östrogen: Hur man slipper symtom & biverkningar

När Eva Persson började känna av klimakteriet gjorde hon som de flesta andra – hon gick till doktorn. Men det vanliga östrogenet passade henne inte. Visst blev hon av med en del besvär, men i stället fick hon andra. Inte förrän hon gick över till ett naturligt östrogen blev Eva sig själv igen. Eva Persson är en aktiv person som bor tillsammans med sin man i ett naturskönt villasamhälle utanför Stockholm. Här har de två sönerna, nu 27 och 24 år,...
Read More

PMS-besvär? Lista på symptom och 10 behandlingsknep!

Att vara kvinna är härligt på många sätt. Men tyvärr kan det även innebära en återkommande hormoncirkus en gång i månaden. Vi pratar om PMS, eller som det egentligen heter premenstruella syndrom. Så många som sju av tio kvinnor i fertil ålder drabbas av PMS. Fenomenet PMS upptäcktes redan 1931. PMS är ett samlingsnamn för en rad olika symptom som uppstår från ägglossningen fram till det att mensen kommit igång. En liten procent av kvinnorna drabbas så hårt av PMS...
Read More

Hur högt kolesterolvärdet får ligga utan hälsorisk

Minst åtta av tio lokalboende går till vårdcentralen utanför Umeå för att göra sin hälsoundersökning. Ju äldre patient desto fler riskfaktorer hittas vid besöket. Efter ett välkänt har det förebyggande arbetet utvecklats på vissa av länets vårdcentraler. Men på pionjärorten och andra enheter har arbetet sackat efter. Det var tio år sedan sist. Åter sitter 50-årige Kalle Andersson på besöksstolen inne hos sköterskan på vårdcentralen för att få en hälsoundersökning. Kroppen är hopsjunken och tyngd av allvar, som om han väntade...
Read More

Hur föräldrar kan lösa ungas beteendeproblem

En satsning på föräldragrupper kan redan efter fyra år ge kommunala besparingar, visar en rapport till regeringen om nya former av föräldrastöd. Staten kan aktivt sprida kännedom om de nya metoderna men det är kommunerna som måste ansvara för föräldrastödet. Föräldrastöd lönsamt för kommunen En grupp föräldrar träffas ett antal gånger. De ser på korta videoavsnitt som visar på vardagliga situationer mellan föräldrar och barn. De diskuterar hur man kan lösa en uppkommen konflikt och de övar lösningarna med varandra...
Read More

Risk för folkhälsan att flytta myndighet

Att flytta folkhälsoinstitutet innebär, förutom en flyttnota på 86 miljoner, att institutet förlorar kompetens och blir mindre effektivt, anser institutet i ett remissvar. 2004 års försvarsbeslut innebär nedläggning av militära förband på flera orter. För att dämpa de negativa konsekvenserna för sysselsättningen har en utredning inom regeringskansliet föreslagit att flera statliga myndigheter flyttar sin verksamhet till de drabbade orterna. En av dessa är Statens folkhälsoinstitut som föreslås flytta till Östersund med hela sin verksamhet. Förslaget får mycket allvarliga konsekvenser för...
Read More

Hur man skapar tillväxt: ”Marknadsföringen är viktigast”

”Genom att kommunen aktivt förebygger olycksfall och skador får man kunskaper som också näringslivet kan ta del av när de utvecklar produkter och tjänster”. Det säger Tommy Johansson, näringslivsutvecklare och samordnare. År 1989 lanserades på svenskt initiativ idén om en säker och trygg kommun. Tanken är att skapa en modell för det skadeförebyggande arbetet i lokalsamhället och bygger bland annat på tvärsektoriellt samarbete inom kommunen och långsiktiga program för olika åldrar och miljöer. I Sverige har hittills 14 kommuner utsetts...
Read More

5 frågor om ungas alkohol, trygghet & idrott

Höghus och asfalt eller skidbackar och grönområden. Eller småstadsidyll. Vilken betydelse har egentligen bostadsorten, ”tätortsgraden”, för barns och ungas hälsa. Vi har talat med aktörer på mindre orter om hur de försöker ge folkhälsopolitiken ett praktiskt innehåll för det uppväxande släktet. 1. Ser du några särskilda fördelar för barns och ungas hälsa med att växa upp på en mindre ort? – Mycket bättre social kontroll. Och trygghet. Barnen känner till vad föräldrarna arbetar med. Barnen har också mycket bättre kunskaper...
Read More

Hälsa, Fitness & Helhet – hur mår vi i Sverige?

Samarbetet om folkhälsa i regeringen sker främst inom den nationella ledningsgruppen som består av 16 generaldirektörer och representanter för det samverkande förbundet för kommuner och landsting, säger Jonas Karlsson, som också är ordförande i denna ledningsgrupp. ”Ska man sprida folkhälsoperspektivet i statsförvaltningen är det lättare att gå direkt till myndigheterna”, anser han. Ett viktigt mål för den svenska folkhälsopolitiken är att förbättra situationen för de grupper i samhället som har sämst hälsa. Ändå visar den ena undersökningen efter den andra,...
Read More

Hur man ökar psykiska hälsa på jobbet och minskar stress

Redan efter tre dagars sjukdom kontaktas den sjukskrivne, ofta av chefen. Det är ett exempel på åtgärder som lett till att sjukfrånvaron minskat drastiskt. Hälsoarbetet började för drygt tio år sedan och förra året utsågs man till Sveriges friskaste företag. Drivande i hälsoarbetet har företagsläkaren och före detta idrottsläkaren varit. Han är också en av författarna till en nyutkommen bok. I Sverige finns 4,2 miljoner människor i arbetsför ålder och av dem är 14 procent arbetsoförmögna på grund av sjukdom....
Read More

Hur man väljer rätt förskola – med friska dagisbarn

Ett klätterträd och högt gräs för att leka kurragömma i. Växtrika och naturenliga dagisgårdar ger roligare utelekar men också bättre motorik hos barn. Dessutom är sjukfrånvaron lägre bland barn som vistas mer utomhus. Det visar nya forskningsrön. – Den motoriska förmågan hos barnen blir mycket bättre när de får leka i bra utemiljöer. Smidighet, vighet, muskelstyrka och balans förbättras men också snabbheten hos barnen, säger allmänläkare Kristina Jonsson. Hon har tillsammans med en rad forskare deltagit i en forskningsstudie kring...
Read More

Hur man undviker skador – och maximerar tillväxt

”Genom att kommunen aktivt förebygger olycksfall och skador får man kunskaper som också näringslivet kan ta del av när de utvecklar produkter och tjänster” År 1989 lanserades på svenskt initiativ idén om en säker och trygg kommun. Tanken är att skapa en modell för det skadeförebyggande arbetet i lokalsamhället och bygger bland annat på tvärsektoriellt samarbete inom kommunen och långsiktiga program för olika åldrar och miljöer. I Sverige har hittills 14 kommuner utsetts till En säker och trygg kommun. 

Vilket...
Read More

Hur skyddsombud påverkar hälsan på arbetsplatsen

”De gratisarbetande folkhälsoarbetarna”. Så kallar Alexandra alla de skyddsombud som finns runt om på landets arbetsplatser. I sin avhandling har hon gjort en historisk exposé genom att titta närmare på ombudens arbete. I dag finns det 110 000 skyddsombud i Sverige. Deras roll går ut över den fackliga på så sätt att skyddsombud representerar anställda i arbetsmiljöfrågor, hälso-, säkerhets- och psykologiska aspekter. Alexandra, doktorand, anser att deras roll är komplex. – De är ett starkt arbetsrättsligt stöd. De företräder inte bara...
Read More

Arbetsmiljö för barn: ”Deras hörsel förstörs i onödan”

Buller är kanske det allra största arbetsmiljöproblemet för barn, visar Miljöhälsorapport, som nyligen gavs ut. Genom relativt enkla åtgärder kan man dock få ner ljudnivån. Nedsatt hörsel, öronsus (tinnitus), sömnstörningar och minskad koncentrationsförmåga är allvarliga effekter av buller i barnens hem, förskola, skola och fritidsmiljöer. Och det är många som utsätts för buller. Exempelvis känner var fjärde tolvåring obehag av buller i eller nära skolan eller fritidshemmet. 

Det visar Miljöhälsorapport som bland annat bygger på en nationell enkätundersökning om miljörelaterad...
Read More

banner